YIT tekemässä asennuksen maailmanennätystä PULS-projektissa Oskasrshamnin ydinvoimalaitoksessa

Oskarshaminin ydinvoimalaitoksessa OKG3:ssa Ruotsissa on käynnistynyt PULS-projekti, jossa laitoksen tehoa nostetaan 250 megawattia eli yhden suuren konventionaalisen voimalaitoksen verran. YIT:stä projektiin osallistuu yhteensä noin 250 suunnittelijaa, työnjohtajaa, sähkö- ja putkistoasentajaa ja hitsaajaa, joista Suomesta 130 ja Ruotsista noin 120. Projekti toteutetaan maailmanennätysvauhdilla, sillä suunniteltu asennusaikataulu on 91 päivää. YIT on projektin suurin asennusurakoitsija.
YIT on tehnyt toteutuksista sopimukset Ahlstom Power Sweden Ab:n kanssa ja ne sisältävät turbiiniin liittyvien revisioitavien putkistojen detaljisuunnittelut, asennukset ja projektinhallinnan sekä mekaanisten ja sähköautomaatioon liittyvien laitteiden purku- ja asennustöitä.
Revision valmistuttua Oskarshamnin ydinvoimalaitos tuottaa 1450 megawattia sähköä.
YIT on ollut rakentamassa ja modernisoimassa kaikkia Suomen ja Ruotsin toiminnassa olevia ydinvoimalaitoksia ja toteuttaa vuosittain mm. putkistoihin, mekaanisiin laitteisiin ja sähköautomaatioon liittyviä vuosihuolto- ja muita projekteja.

Lue lisää

Katso kaikki