YIT sopi Siilinjärven kunnan kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta

YIT on tehnyt Siilinjärven kanssa sopimuksen kunnan yhdeksän kiinteistön energiatehokkuuden parantamisesta Esco-energiansäästöhankkeena. YIT toteuttaa vuoden 2013 aikana kiinteistöihin laitteistoinvestoinnit ja tarvittavat muutokset, joiden avulla suunnitellut säästöt saavutetaan. Esco-palvelusopimuksen kesto on 10 vuotta. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Energiatehokkuuden parantamiseksi kiinteistöjen automaatiota modernisoidaan, ilmanvaihtokoneisiin asennetaan taajuusmuuttajia ja eri järjestelmien ohjaustapoihin tehdään muutoksia. Kolmessa kiinteistössä tehdään myös lämmitystapamuutoksia ja siirrytään maalämmön käyttöön.

”Etäpalvelulla valvotaan, että kiinteistöt toimivat koko ajan energiatehokkaasti. Sopimukseen liittyy myös henkilöstölle järjestettävä koulutus energiaa säästävästä kiinteistöjen käytöstä”, aluepäällikkö Janne Mikkonen YIT:stä toteaa.

Investointien ja muutosten jälkeen YIT vastaa kiinteistöjen energiansäästöstä ja energiatehokkuuden optimoinnista ja antaa sopimukseen kuuluville kiinteistöille energiansäästötakuun. Siilinjärven kunta rahoittaa hankkeen sopimusaikana syntyvillä säästöillä. Tavoitteeksi on asetettu merkittävien säästöjen saavuttaminen sähkön ja lämmityksen kustannuksissa. Myös hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään 450 tonnia vuodessa.

”Siilinjärven kunta on sitoutunut Motivan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti 9 prosentin energiansäästöön vuoteen 2016 mennessä. Esco on tärkein hanke säästötavoitteen saavuttamisessa. Kunnan kannalta tässä hankkeessa myönteistä on se, että kunnan ei tarvitse sijoittaa hankkeeseen rahaa, vaan hanke rahoitetaan energiansäästöllä syntyvillä säästöillä. Lisäksi investoinneille haetaan ELY-keskukselta 25 prosentin energia-avustusta”, Siilinjärven kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen sanoo.

YIT on toteuttanut kunnille Esco-hankkeita viime vuosina Kuopiossa, Jyväskylässä, Turussa ja Akaassa.

Lue lisää

Katso kaikki