YIT jatkaa Finnairin kiinteistöpalvelujen tuottajana

YIT Kiinteistötekniikka Oy ja Finnair Facilities Management Oy ovat allekirjoittaneet kiinteistöjen palvelusopimuksen, joka jatkaa voimassaolevaa sopimusta kolmella vuodella. Jatkosopimuskauden arvo on noin 15 milj. euroa. Sopimukseen sisältyy myös vuoteen 2017 ulottuva kolmivuotinen optio.
Allekirjoitettu sopimus perustuu vuonna 2006 alkaneeseen yhteistyöhön, jossa YIT vastaa Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella sijaitsevien Finnairin kiinteistöjen kiinteistö- ja toimitilapalveluista sekä energianhallintapalveluista.
Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen osa palvelusopimusta. Käyttöteknisillä toimenpiteillä ja energiaa säästävillä investoinneilla, kuten lämmön talteenotolla, vapaajäähdytyksellä ja automaation hyödyntämisellä luodaan edellytykset energiankulutuksen pienentämiselle.
”Meillä on merkittävä kiinteistökanta ja säästöjen saavuttamiseksi on käännettävä jokainen kivi. Kaikessa toiminnassa on etsittävä järkevämpiä ja kustannustehokkaampia ratkaisuja sekä toimintatapoja. Toimivan kumppanuuden sekä yhteisten talkoiden avulla saavutamme sopimuskautemme aikana useilla osa-alueilla merkittäviä säästöjä”, toteaa sopimuksesta vastaava apulaisjohtaja Pekka Kuosmanen Finnair Facilities Management Oy:stä.

”Olemme pureutuneet erityisesti kiinteistöjen käyttöolosuhteiden optimointiin säätämällä ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmiä. Olennaista on, että investoinneissa huomioidaan energiatehokkuuden tuoma kulutussäästö ja kiinteistöjen arvon säilyminen”, kertoo YIT:n sopimusvastaava Juha Juutinen.

Lue lisää

Katso kaikki