YIT ja HK Ruokatalo yhteistyöhön kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa

YIT ja HK Ruokatalo ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen HK Ruokatalon kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta. Samassa yhteydessä HK Ruokatalo liittyy kansalliseen energiatehokkuussopimukseen ja sitoutuu sopimuksen mukaisiin energiansäästötavoitteisiin.

Yhteistyö käynnistyy HK Ruokatalon tuotantolaitosten energiansäästömahdollisuuksien selvityksellä. YIT kartoittaa aluksi HK Ruokatalon kolmen suurimman, Vantaalla, Forssassa ja Eurassa sijaitsevan, tuotantolaitoksen energiansäästömahdollisuuksia sekä suunnittelee niiden edellyttämät toimenpiteet. HK Ruokatalo hakee toimenpiteillä vähintään kansallisen energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaisia säästöjä energiankulutuksessa. Energiansäästöinvestoinnit suunnitellaan toteutettaviksi muun muassa ESCO (Energy Service Company) -energiansäästöhankkeina.

– Energiatehokkuus on yksi tärkeä osa HK Ruokatalon vastuullisuusohjelmaa. Ympäristön osalta yhtiön jatkuvana tavoitteena on energian kulutuksen vähentäminen ja tehostaminen. Nyt solmittu kumppanuussopimus tukee omalta osaltaan HK Ruokatalon pyrkimystä pienentää tuotantotoiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä, kertoo toimitusjohtaja Jari Leija HK Ruokatalosta.

– Energiatehokkuus on mukana kaikessa tekemisessämme, ja juuri talotekniikalla pystymme vaikuttamaan parhaiten kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Meillä on pitkä ja monipuolinen kokemus ESCO-hankkeiden toteuttamisesta ja uskomme, että pystymme tuomaan HK Ruokatalolle ratkaisuja ja keinoja saavuttaa omat ympäristö- ja energiansäästötavoitteensa, sanoo toimitusjohtaja Jarno Hacklin YIT Kiinteistötekniikka Oy:stä.

www.yit.fi

Lue lisää

Katso kaikki