Vuosi ilman tapaturmia

Ilman asiaan sitoutumista ja kaverista huolehtimista työmaiden turvallisuusilmapiirin parantuminen ei olisi ollut mahdollista.

NCC:n pääkaupunkiseudun asuntorakentamisessa saavutettiin lokakuussa merkkipaalu turvallisuustyössä: omien työntekijöiden osalta tuli täyteen vuosi ilman tapaturmataajuudessa huomioitavia työtapaturmia, eli tapaturmia, joista aiheutuu yhden tai useamman päivän sairauspoissaolo.

”Tämä on todella hieno saavutus, joka on vaatinut asenteiden muutosta ja paljon työtä koko porukalta. Suuri kiitos kuuluu etenkin työmaahenkilöstölle. Ilman asiaan sitoutumista ja kaverista huolehtimista työmaiden turvallisuusilmapiirin parantuminen ei olisi ollut mahdollista”, toimialajohtaja Jari Lehtinen painottaa.

”Huomiota ei saa kääntää hetkeksikään pois, vaan työtä työturvallisuuden parantamiseksi on jatkettava yhtä sitoutuneesti kuin tähänkin asti”, Lehtinen jatkaa.

Tapaturmien määrä NCC:n työmailla onkin enemmän kuin puolittunut viidessä vuodessa. Jatkossa huomiota kiinnitetään entistä enemmän myös aliurakoitsijoiden turvallisuusasenteen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

 

Lue lisää

Katso kaikki