VTT:n Leppävuori: Energiaa säästäville teknologioille suuret markkinat

VTT:n pääjohtaja Leppävuori haastoi energiatoimialan ja päättäjät asettamaan päästöttömän energiantuotannon tavoitteekseen VTT Intelligence Forumissa Espoossa. Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rajuja toimenpiteitä energiantuotannossa. Käytännössä tämä merkitsee päästöttömän energiantuotannon asettamista tavoitteeksi koko energiatoimialalle. VTT haluaa ottaa haasteen vastaan ja kehittää jatkuvasti uusia teknologisia ratkaisuja kuten uusiutuvaan energiaan, energian säästöön ja esimerkiksi CCS-teknologiaa hiilidioksidin erottamiseen ja varastointiin.
Ilmastonmuutoksen hillinnässä energiainvestoinnit siirtyvät fossiilista polttoainetta hyödyntävistä teknologioista uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin teknologioihin sekä ydinvoimaan.
– Jos ilmastonmuutoksen tuomiin ongelmiin ei paneuduta vastuuntuntoisesti, voi se pitkittää ja vaikeuttaa taloudellista taantumaa, arvioi pääjohtaja Erkki KM Leppävuori VTT Intelligence Forum -tilaisuudessa keskiviikkona.
Tehokas energiantuotanto ja uudet innovaatiot ovat välttämättömiä päästöjen vähentämiseksi. Yksi VTT:n tärkeimmistä pitkän aikavälin tavoitteista on kehittää päästötöntä ja samalla tehokasta energiantuotantoteknologiaa. Leppävuori haastaa myös energiasektorin eri toimijat asettamaan itselleen päästöttömän ja tehokkaan energiantuotannon tavoitteekseen. Tämä edellyttää, että poliittiset päätöksentekijät osoittavat, mihin suuntaan muutosten on tapahduttava.
– Energiaa säästävillä teknologioilla on nähtävissä suuret markkinat. Suomalaisella, energian säästöä edistävällä teollisuudella on myös mahdollisuus lupaaviin markkinanäkymiin. Ilmastonmuutos luo kysyntää. Taantumasta huolimatta tällä hetkellä huipputeknologiaan keskittyvällä teollisuudella on erinomainen mahdollisuus hyötyä uusista kasvavista markkinoista. Tämä on etu koko Suomen kansantaloudelle, toteaa Leppävuori.
– On nähtävissä, että nykyinen taloudellinen kriisi alentaa raaka-aineiden ja tuotteiden hintoja. Tämä ei tietenkään merkitse sitä, että meillä olisi paluuta halvan fossiilisen energian ja runsaasti päästöjä tuottavan energiatuotannon aikaan. Muutos näkyy siinä, että ilmastonmuutoksen hillinnässä energiainvestoinnit siirtyvät fossiilista polttoainetta hyödyntävistä teknologioista uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin teknologioihin sekä ydinvoimaan. Ydinvoiman rinnalle nousee fossiilista polttoainetta käyttävää tuotantoteknologiaa, jossa hiilidioksidin erotus ja varastointi Carbon Capture and Storage (CCS) on toteutettu. Nykyistä enemmän on myös panostettava hiilidioksidin hyödyntämiseen mm. erilaisilla kemiallisilla prosesseilla, Leppävuori jatkaa.
www.vtt.fi

Lue lisää

Katso kaikki