VTT kerää asukkaiden kokemuksia putkiremonteista – Arvokasta tietoa putkiremonttien suunnitteluun

Suomen kiinteistöt ovat ikääntymässä. Oleellinen osa kiinteistöjen ylläpidosta ja kustannuksista kohdistuu korjausrakentamiseen. Yksi kalleimmista ja eniten kysymyksiä herättävistä kohteista on putkiremontit. VTT kerää kerrostaloasukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä putkiremonteista internetkyselyllä. Kysely liittyy tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään uusia toimintamalleja taloyhtiöiden putkisaneerauksiin.

Putkiremontteihin liittyvään internetkyselyyn toivotaan vastauksia niiltä kerrostaloyhtiöiden asukkailta, joille putkiremontti on ajankohtainen, äskettäin toteutettu tai odotettavissa alle kymmenen vuoden sisällä. Kyselyllä selvitetään kerrostaloasukkaiden näkemyksiä putkiremonteista, niihin liittyvistä tekniikoista, päätöksentekotilanteista, nykykäytännöistä, ongelmista ja hyödyistä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Kyselyssä saatavaa tietoa käytetään VTT:n InSert-hankkeessa putkiremonttipalveluiden kehittämiseen, jotta asukkaat otettaisiin putkiremonttien suunnittelussa ja toteutuksessa nykyistä paremmin huomioon. Tutkimuksessa tuotetaan myös taloyhtiöille suunnattuja työkaluja ja tietoutta putkiremontteihin liittyvän päätöksenteon tueksi. Hankkeessa kehitetään myös uusia havainnollisia malleja, joilla putkisaneerauksesta tiedotetaan asukkaille.

Tutkimuksessa on mukana useita toimijoita, joita ovat kiinteistöjen omistajat, talotekniikka-alan suunnittelijat, urakoitsijat, kiinteistöpalveluyritykset, tuoteteollisuus, isännöitsijät ja kokeilussa mukana olevien kiinteistöjen edustajat.

Kyselyyn voi osallistua internetosoitteessa: http://www.vtt.fi/proj/insert/

Lisätietoja:
Satu Paiho
Erikoistutkija
puh. 020 722 4908

Lue lisää

Katso kaikki