Voisiko rakennusala hyödyntää enemmän ekologisia kierrätyskuituja?

"Rakennusteollisuudessa kierrätyskuitu voisi hyvin korvata neitseellisiä kuituja esimerkiksi eristämisessä. Tässä on ympäristön kannalta todella kiinnostava ja valjastamaton resurssi tarjolla."

Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti teollisuuden uusiokäyttöön käsittelevä jalostuslaitos valmistuu Paimioon vuonna 2021. Tekstiilinkäsittelylaitoksen rakentaa Lehto.

Laitoksen rakennuttava Rester Oy jalostaa Paimiossa yritysten poistotekstiiliä ja vuokralaiseksi samaan kiinteistöön tuleva Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) käsittelee omalla linjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliä. Tuleva laitos pystyy vuosittain käsittelemään 12 000 tonnia poistotekstiiliä, mikä on noin 10 prosenttia Suomen tekstiilijätemäärästä.

Luukon mukaan tekstiileistä syntyvä kierrätyskuitu voisi olla mahdollisuus myös rakennusteollisuudelle, joka käyttää vielä melko paljon neitseellisiä kuituja tuotannossaan.

– Autoteollisuudessa tekstiilien kierrätyskuitu on jo arkinen ilmiö esimerkiksi autojen sisustuksessa. Rakennusteollisuudessa kierrätyskuitu voisi hyvin korvata neitseellisiä kuituja esimerkiksi eristämisessä. Tässä on ympäristön kannalta todella kiinnostava ja valjastamaton resurssi tarjolla, sanoo Rester Oy:n hallituksen puheenjohtaja Outi Luukko. 

Kohti kiertotaloutta

Tekstiiliteollisuuden poistotekstiiliongelma on kestämätön. Tuotteiden valmistamiseen käytetään kasvavassa määrin luonnonvaroja ja toisaalta elinkaarensa päässä materiaalit menetetään. Pelkästään Suomessa  syntyy vuosittain noin  100 miljoonaa kiloa  tekstiilijätettä. Käyttämällä materiaali uudelleen voitaisiin pienentää tekstiiliteollisuuden hiilijalanjälkeä ja vähentää luonnonvarojen käyttöä huomattavasti.

Rester Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy tulevat viemään tekstiilialaa kohti kiertotaloutta ja aloittavat tekstiilijätteen jalostamisen teollisuuden raaka-aineeksi. Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiilejä laajamittaisesti teollisuuden uusiokäyttöön käsittelevä jalostuslaitos valmistuu Paimioon vuonna 2021.

Noin 3 000 neliön jalostuslaitoksen rakennuttava Rester jalostaa yritysten poistotekstiiliä sekä teollisuuden hukkamateriaaleja. Laitokseen tulee vuokralaiseksi Lounais-Suomen Jätehuolto, joka taas käsittelee omalla linjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliä.

– Jalostuslaitos aloittaa tekstiilien kiertotalouden uuden aikakauden Suomessa. Olemme käynnistämässä systeemimuutosta alan edelläkävijöinä Skandinaviassa. Tekstiiliteollisuuden siirtyminen lineaarisesta mallista kiertotalouteen on välttämätöntä, sillä neitseellisillä materiaaleilla tekstiiliteollisuuden nykyistä rakennetta ei pystytä ylläpitämään. Ja miksi edes pitäisi, kun kierrätyskelpoista materiaalia on niin paljon käytettävissä, kertooLuukko.

Rester Oy:n pääomistajan, työvaatetoimittaja Touchpointin näkökulmasta katsottuna kiertotalouslaitos on paitsi resurssiviisautta, myös välttämätöntä vastuullisen työvaatemalliston kokonaiselinkaaren näkökulmasta.

– Lokaalin ratkaisun saaminen globaaliin ongelmaan on valtava harppaus oikeaan suuntaan ja nostaa koko Suomen profiilia kiertotalouden edelläkävijänä.

Tuleva laitos pystyy vuosittain käsittelemään 12 000 tonnia poistotekstiiliä, mikä on noin 10 prosenttia Suomen tekstiilijätemäärästä. Lopputuotteena molemmilta linjastoilta syntyy kierrätyskuitua, josta voi tuottaa teollisuuden eri käyttökohteisiin esimerkiksi lankaa ja kangasta, rakennus- ja laivateollisuuden eristysmateriaaleja, akustiikkalevyjä, komposiitteja, non-woven- ja suodatinmateriaaleja sekä muita teknisiä tekstiilejä, kuten geo-tekstiilejä.

Lounais-Suomen Jätehuollon pilottilinjastolla valmistellaan täyden mittakaavan jalostuslaitosta  

Lounais-Suomen Jätehuolto käsittelee Paimiossa omalla pilottilinjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliä. Kuluttajien poistotekstiilit ovat kuitenkin materiaaleiltaan heterogeenisiä, minkä vuoksi ne ovat haastava raaka-aine jatkojalostukseen.

Ennen käsittelyä poistotekstiilit lajitellaan materiaaleittain eri kuituluokkiin käyttäen apuna optista tunnistusteknologiaa, jota LSJH on ollut mukana kehittämässä. Näin varmistetaan raaka-aineen ja siitä valmistettavien kuitutuotteiden laatu.

– Lounais-Suomen Jätehuolto valmistelee pilottilinjastolla kerättyjen kokemusten pohjalta Turun seudulle täyden mittakaavan jalostuslaitosta, jossa käsitellään jo vuonna 2023 koko Suomen kotitalouksien poistotekstiilit. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen kuntien omistamat jätelaitokset, kertoo Lounais-Suomen Jätehuollon toimitusjohtaja Jukka Heikkilä.

Paimiossa kunnianhimoisia tavoitteita kiertotalousyritysten suhteen 

Resterin ankkuroima aloite pyrkii rakentamaan Paimioon kiertotalousklusterin, joka yhdistää poistotekstiilin kuitujen jalostuksen ja uudelleenkäytön. Paimion kaupungin ja Yrittäjäyhdistyksen omistama Paimion Kehitys Oy tukee kiertotalousyritysten kehittymistä Paimiossa.

– Haluamme astua ulos perinteisestä kaupungin roolista ja luoda kaikille mukaan lähteville merkittävää lisäarvoa. Siksi olemme mukana kehittämässä uutta modernia ekosysteemiajatteluun perustuvaa palvelumallia, toteaa Paimion Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mika Ingi.

– Pilottina on nyt muodostuva tekstiiliklusteri, jota seuraa tulevina vuosina muoviin, rakentamiseen ja energiaan keskittyvät klusterit. Palvelumme tavoitteena on tukea ja auttaa kehittämään uutta kannattavaa liiketoimintaa tuomalla yhteen kiertotalousyrityksiä sekä heidän potentiaalisia asiakkaitaan, jotka voivat muodostaa yhdessä uusia innovaatioita.

Jalostuslaitoksen peruskivi muurattiin tänään 18.8.2020. Toiminta käynnistyy helmikuussa 2021.

Lue lisää

Katso kaikki