Vantaan Energia rakentaa YTV:n jätevoimalan

Vantaan Energia Oy voitti YTV:n jätevoimalahankkeesta käydyn tarjouskilpailun. YTV ostaa jätteiden käsittelyn palveluna Vantaan Energialta, joka rakentaa jätevoimalan Långmossebergenin alueelle Kehä III:n ja Porvoonväylän risteykseen. Asiasta päätti YTV:n hallitus yksimielisesti 19.12.2008.
Monessa vaiheessa edennyt hankinta alkoi kesäkuussa 2007. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Fortum Power and Heat Oy ja Vantaan Energia Oy.
Vantaan Energia Oy:n tarjous arvioitiin tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Tarjousten vertailussa huomioitiin muun muassa jätteenkäsittelyn hinta, jätevoimalan rakentamisaikataulu, jätteenpolton energiatehokkuus sekä jätteenpolton ja jätekuljetusten ympäristövaikutukset.
Vantaan Energia Oy:n jätevoimalaratkaisussa on yhdistetty jätettä polttoaineenaan käyttävä arinakattila sekä maakaasuturbiini. Kombiprosessilla saavutetaan korkea voimalan rakennusaste eli sähkön tuotannon osuus suhteessa tuotettuun kaukolämpöön. Jätevoimalan arvioitu käyttöönottoajankohta on alkuvuosi 2014. Jätevoimalan käsittelykapasiteetti on 320 000 tonnia vuodessa.www.ytv.fi

Lue lisää

Katso kaikki