Vantaalla testataan tietomallipohjaista lupakäsittelyä

Lehto Group on käynnistänyt Vantaan, Järvenpään ja Hyvinkään kanssa projektin, joka lyhentää rakennuslupakäsittelyä.

Lehto Group on käynnistänyt Vantaan, Järvenpään ja Hyvinkään kanssa projektin, joka lyhentää rakennuslupakäsittelyä.

Kolme rakennusta käsittävä pilottikohde sijaitsee Vantaan Pumppupuistossa. Kohteen rakennustyöt alkavat syksyllä 2018. Pilotissa säännöstöpohjaista rakennuslupatarkastusta tehdään Solibri Model Checker -laadunvarmistusohjelmistoa käyttäen.

”Suunniteltavat rakennukset sijoitetaan kaupunkimalliin ja Lupapisteen kautta tarkastellaan niiden soveltuvuutta ympäristöön ja asemakaavaan. Samalla kehitetään prosessia ajantasaisen 3D-kaupunkimallin tuottamiseksi. Tietomalleista voidaan varsin vaivattomasti tehdä erilaisia määrä- ja laajuustarkasteluja”, kertoo Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki.

Rakennuslupakäsittely nopeutuu

Tietomallipohjainen lupakäsittely tuo suoraa liiketoimintahyötyä lupaprosessin osapuolille mahdollistaen lupakäsittelyajan lyhentymisen ja käsittelyn yhdenmukaisuuden. Rakennuslupaa voi tällä hetkellä joutua odottamaan jopa useita kuukausia.

”Rakentamisen aloittamisen viivästyminen kuukaudellakin tuottaa rakentajille huomattavia lisäkuluja. Tietomallipohjaisen lupakäsittelyn ja avoimen keskustelevan prosessin avulla voimme tehostaa ennakointia ja hankkeiden ohjausta”, Lehto Asuntojen projektipäällikkö Mika Vesterinen kuvailee.

Kun rakennusvalvonnan säännöstöt tarjotaan projektin alusta lähtien arkkitehtisuunnittelun käyttöön, voidaan jo aikaisessa vaiheessa varmistaa, että suunnitelmat vastaavat säädösten vaatimuksia, kuten rakennusoikeus-, paloturvallisuus-, esteettömyys- ja asuntosuunnittelusäädöksiä. Näin myös itse lupakäsittely nopeutuu huomattavasti.

Lehto haluaa olla mukana kehittämässä uusia menettelytapoja tietomallipohjaiselle lupakäsittelylle suurimmissa kunnissa, ja myötävaikuttaa sitä kautta vakioitujen ja yhdenmukaisten toimintatapojen yleistymiseen koko Suomessa. Tietomallipohjainen rakennuslupakäsittely tehostaa rakennuslupatoimintaa. Se myös osaltaan parantaa mahdollisuuksia kuntien rakennusvalvontojen väliselle yhteistyölle.

Pilottiprojekti toteutetaan yhteistyössä Solibrin, Evoltan ja Sova3D:n kanssa. Pääsuunnittelijana projektissa on Kari Salonen Arkkitehtipalvelu Oy:n Helsingin toimipisteestä.

 

Lue lisää

Katso kaikki