Valtiolta 10 vuoden korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen

Eduskunta on hyväksynyt vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi annettavan lain.
Kunta voi ohjeen pohjalta järjestää kymmenen vuoden korkotukilainan hakumenettelyn. Hakemukset jätetään rakennushankkeen sijaintikuntaan. Kunnan on puollettava hanketta, jotta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi myöntää korkotuen ja täytetakauksen.
Hakumenettely toteutetaan jatkuvan haun mukaisesti. Kohteiden hankekäsittely toteutetaan perinteisestä ARA-tuotannosta poikkeavasti ilman varauspäätösvaihetta yksinkertaisella ja kevennetyllä tavalla.
Tuen piiriin voidaan hyväksyä rakennushankkeita vuoden 2010 loppuun asti, jos valtion talousarviossa näille kohteille osoitettua määrärahaa on silloin vielä käyttämättä.

Lue lisää

Katso kaikki