Väitös: energiankulutus- ja sisäilmastoaineistojen tiedonjalostaminen hyödyksi

Mitkä elementit vaikuttavat sisäilmastoon ja rakennusten energiatehokkuuteen?

Diplomi-insinööri Mika Raatikainen on tutkinut väitöstyösään, mitkä elementit vaikuttavat sisäilmastoon ja rakennusten energiatehokkuuteen. Tutkimustulokset on saavutettu analysoimalla monista lähteistä hankittua mittausdataa hyödyntämällä älykkäitä laskennallisia menetelmiä.

Väitöstyössä esiteltävä tietämyksen muodostusprosessi koostuu tiedonkeruusta, datan esikäsittelystä, tiedonlouhinnasta, visualisoinnista ja tutkimustulosten tulkinnasta sekä tietämyksen muodostamisesta ja oleellisen informaation esittämisestä loppukäyttäjille. Väitöskirjassa esitellään neljän data-analyysin ja niiden pohjalta muodostetun tietämyksen hyödyntämisen esimerkkiä, jotka liittyvät pientaloihin ja koulurakennuksiin.

Esimerkkitapausten tulokset osoittavat, että käytetyillä tiedonlouhinnan menetelmillä sovellettuna rakennusten energiatehokkuus- ja sisäilmastoanalyyseihin on mahdollista jalostaa suuria monimuuttuja-aineistoja tehokkaasti.

Laskennallisten menetelmien innovatiivinen käyttö antaa hyvät perusteet tutkia ja kehittää uusia informaatiopalveluja. Niinpä tutkijoiden tuleekin tehdä yhteistyötä palvelujen loppukäyttäjinä toimivien kiinteistöhallinnan ja -ylläpidon henkilöstön sekä asukkaiden kanssa saavuttaakseen parempia analyysituloksia, helpompaa tulosten tulkintaa ja oikeita johtopäätöksiä tietämyksen hyödyntämiseksi kiinteistöalalla.

Mika Raatikainen väittelee Oulun yliopistossa 9.12.2016. Säätötekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Intelligent knowledge discovery on building energy and indoor climate data (Rakennusten energiankulutus- ja sisäilmastoaineistojen älykäs tiedonjalostaminen). Vastaväittäjinä toimivat professori Risto Kosonen Aalto-yliopistosta ja professori Jarek Kurnitski Tallinnan teknillisestä yliopistosta. Kustoksena toimii professori Kauko Leiviskä Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB210) kello 12.

Lue lisää

Katso kaikki