Uusia siirtoviemärihankkeita valtion rahoituksen piiriin

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki on päättänyt valtion ympäristötöiden rahoituksesta seuraaville uusille siirtoviemärihankkeille: Sammatin, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan siirtoviemärit, Köyliön ja Säkylän siirtoviemäri, Maalahden ja Sundomin siirtoviemäri, Leppävirran ja Varkauden siirtoviemäri. Hankkeet on mahdollista toteuttaa eduskunnan joulukuussa ympäristötöille myöntämän 3,5 miljoonan euron lisämäärärahan turvin.
Valtion rahoitusosuus siirtoviemärihankkeissa on viime vuosina ollut noin kolmannes.
– Ympäristötöille osoitettavat määrärahat ovat rajalliset, mutta samalla tarve uusien hankkeiden käynnistämiselle on polttava. Uusien hankkeiden rahoittamisessa on painotettu erityisesti hankkeen kiireellisyyttä. Siirtoviemäreille on suuri tarve erityisesti alueilla, joilla pieni ja vanha puhdistamo on tulossa käyttöikänsä päähän. Tästä on kysymys esimerkiksi Leppävirralla, Lehtomäki sanoo.
Siirtoviemärit ovat keskeisessä asemassa Itämeren ja sisävesien suojelussa ja niiden avulla voidaan tehostaa merkittävästi myös haja-asutuksen jätevesien puhdistusta.
– Keskittämällä jätevesien käsittely suurempiin, tehokkaampiin ja toimintavarmempiin puhdistusyksiköihin päästään sekä vesiensuojelullisesti että taloudellisesti parhaaseen lopputulokseen, Lehtomäki sanoo.
Ympäristötyöt toteutetaan pääosin yhteistyössä kuntien ja muiden osapuolten kanssa. Ne ovat ympäristönsuojelun ja työllisyyden kannalta alueellisesti merkityksellisiä. Ympäristötyöt edistävät Itämeren ja sisävesien suojelua ja niiden vaikutukset näkyvät ihmisten jokapäiväisessä elinympäristössä.

Lue lisää

Katso kaikki