Uusi opas hiilineutraaliin rakentamiseen

A-Insinööreiltä uusi opas rakennusalan toimijoille: ”Jokainen rakennushanke voi olla vähähiilinen”.

A-Insinööreiltä uusi opas rakennusalan toimijoille: ”Jokainen rakennushanke voi olla vähähiilinen”.

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä edellyttää merkittäviä muutoksia kaikilta rakennusalan toimijoilta. A-Insinöörit on laatinut alan käyttöön vähähiiliseen rakennuttamisen oppaan, joka auttaa hiilipäästöjen vähentämiseen järjestelmällisesti, osana rakennushankkeen muuta johtamista.

– Kiinteistö- ja rakennusalalla ei ole mitään syytä jäädä odottamaan viranomaisten tai lainsäätäjien asettamia raja-arvoja hiilipäästöille. Hiilijalanjäljen ohjaus on mahdollista jokaisessa rakennushankkeessa jo nyt, kestävän kehityksen johtaja Liisa Jäätvuori A-Insinööreistä sanoo.

A-Insinöörien julkaisema Vähähiilisen rakennuttamisen opas auttaa kiinteistönomistajia, kiinteistökehittäjiä sekä kaupunkien ja kuntien rakennuttamisesta vastaavia asiantuntijoita tarttumaan hiilipäästöjen minimointiin järjestelmällisesti, osana rakennushankkeen johtamista ja ohjausta. Opas kertoo, mitä rakentamisen hiilijalanjäljestä ja hiilikädenjäljestä on tärkeä tietää, auttaa tunnistamaan rakennushankkeen merkittävimmät päästölähteet sekä tekemään vähähiilisiä valintoja hankkeen kaikissa vaiheissa, muut reunaehdot huomioiden.

– Tähän asti rakennusalalla on keskitytty rakennusten käytönaikaisiin päästöihin ja saatu energiatehokkuudella aikaan merkittäviä ilmastohyötyjä. Koko elinkaari ja rakentamisen aiheuttama hiilipiikki on jäänyt paljon pienemmälle huomiolle. Se on yksi merkittävimmistä asioista, joihin voimme alalla vaikuttaa, Jäätvuori sanoo.

Opas auttaa soveltamaan ympäristöministeriön laatimaa vähähiilisyyden arviointimenettelyä käytännössä sekä kehittämään toimintatapoja tulevan kaavoitus- ja rakennuslain vaatimusten mukaisiksi.

– Rakennuttajien haasteena on oikeantasoisten hiilijalanjälkitavoitteiden asettaminen. Ratkaisut kehittyvät koko ajan ja vähähiilisyyteen päästään eri hankkeissa eri tavoin ja eri lukemin. Lähestymme aihepiiriä esimerkkien kautta ja opastamme toimintamalleihin, jotka ovat päteviä hankkeesta toiseen, vähähiilisen rakentamisen asiantuntija, oppaan toinen kirjoittaja Hannele Ahvenniemi A-Insinööreistä kertoo.

Oppaan taustalla on A-Insinöörien ja RAKLI ry:n yhteistyössä 2020–2021 järjestämä vähähiilisen rakennuttamisen klinikka. Opas on jatkoa 25 rakennuttajaorganisaation klinikkatyöskentelystä julkaistulle raportille.

– Jokainen rakennushanke voi olla vähähiilinen. Oppaan avulla voidaan saavuttaa 50 prosentin hiilipäästösäästö, ja kompensoimalla neutraalius. Markkinan kehittyessä tähän on mahdollista päästä kustannustehokkaasti yhä useammassa hankkeessa, Jäätvuori sanoo.

Vähähiilisen rakennuttamisen opas julkistetaan tiistaina 21.9. A-Insinöörien webinaarissa, ja se on ladattavissa maksutta A-Insinöörien verkkosivuilta www.ains.fi/oppaat/vahahiilinen-rakennuttaminen.

Lue lisää

Katso kaikki