Uudisrakentamisen energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on saanut valmiiksi ehdotuksensa uusista energiatehokkuutta parantavista rakentamismääräyksistä. Uusimisen kohteena ovat määräykset C3, D2, D3 ja E1. Uusimisen tavoitteena on siirtyminen kohti matalaenergiarakentamista. Määräykset koskevat asuinrakennuksia sekä ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja vapaa-ajanasuntoja.
Rakentamismääräysten uusimisen taustana on Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan sitoumukset päästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi.
– Rakentamisen energiatehokkuus ei ole edennyt toivotunlaisesti markkinoiden ohjauksessa, perustelee ministeri Jan Vapaavuori uusien normien tarvetta.

Asetusehdotusten mukaisten uusien määräysten tiukentava vaikutus olisi noin 30 – 40 prosenttia nykyisestä määräystasosta. Määräysten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alusta.

Nyt lausunnoille lähtevissä ehdotuksissa rakentamismääräysten rakennetta ja määräystenmukaisuuden osoittamista ei vielä muuteta, vaan muutokset tehdään pääasiassa määräysten lukuarvoihin, eli ns. U-arvoihin.

Kehittämisjohtaja Helena Säteri tiivistää uudistuksen ytimen kolmeen kohtaan: rakennuksen tiiveyden ja lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen parantaminen sekä mahdollisuus kompensaatioon eli esimerkiksi talon normaalia suurempien ikkunoiden lämmönhukka voidaan kompensoida normia paremmalla tiiveydellä ja yläpohjan lämmöneristyksellä.

Jo uudistusehdotuksen valmistelussa nousi esille hirsirakentamisen ongelmat; hirsirakentamisen etuna pidetty seinän hengittävyys on huono asia energiatehokkuutta laskettaessa. Nyt lausunnolle lähtevissä määräyksissä turvataan hirsirakentaminen ja otetaan huomioon sen erityispiirteet muita seinärakenteita lievemmällä lämmöneristysvaatimuksella. Tämä lievennys olisi väliaikainen, kunnes siirrytään kokonaisenergiankulutukseen perustuvaan sääntelyyn ja primäärienergiakertoimien käyttöön, todennäköisesti vuoden 2012 alusta.

Ehdotusten mukaiset määräykset tulisivat alustavien arvioiden mukaan nostamaan rakennuskustannuksia 2 – 6 prosenttia. Arvio perustuu rakentamisen ja energian nykyhintoihin.

– Asetusehdotusten vaatimukset asettavat rakennusalan toimijoille mittavan haasteen. Pelkkä energiatehokkuuden tai kustannustehokkuuden toteuttaminen suunnittelussa ja rakentamisessa ei riitä, vaan on varmistettava, että rakenteet ja suunnitteluratkaisut toimivat kosteusteknisesti oikein, sanoo ministeri Vapaavuori.

Sekä Vapaavuori että Säteri muistuttavat, että nyt lausunnolla olevien uudistusten jälkeen on tulossa seuraavat tiukennukset jo vuonna 2012. Silloin huomio kiinnitetään kokonaisenergiankulutukseen ja primäärienergiakertoimiin.

Lausunnot ehdotetuista muutoksista uudisrakentamista koskeviin rakentamismääräyksiin pitää jättää ympäristöministeriöön viimeistään 29.elokuuta.

www.ymparisto.fi

Lue lisää

Katso kaikki