Uponorin tulos parani

Pohjois-Amerikan vahvan kehitys ja Euroopan loppuvuoden piristyminen näkyvät Uponorin vuoden 2015 tuloksessa.Vuonna 2016 Uponor uskoo liikevaihtonsa ja liikevoittonsa paranevan.

”Vuotta 2015 leimannut epävakaus vaikutti sekä ratkaisujemme kysyntään että raaka-aineiden hintoihin. Muoviraaka-aineesta oli jopa pulaa”, kertoo toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Yllättävät ja nopeat kysynnän muutokset vaikeuttivat suunnittelua, samalla kun öljyn maailmanmarkkinahinnan kehityksestä riippumattomien muoviraaka-aineiden hintojen heilunta vaikeutti hinnoittelupolitiikkaa.

Luomakosken mukaan Talotekniikka – Euroopan viime vuosien heikon tuloskehityksen kääntäminen nousuun edellyttää selkeitä muutoksia. Syksyllä 2015 Uponorissa käynnistettiin laaja muutosohjelma, jonka tavoitteena on luoda uusi organisaatiorakenne, parantaa toiminnan joustavuutta ja pienentää kustannuksia Euroopan hyvin erilaisilla markkinoilla. Ensimmäiset uudelleenjärjestelyt aloitettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä suunnitelmien mukaan.

Erittäin menestyksekkään vuoden 2015 päätyttyä Talotekniikka – Pohjois-Amerikka nauttii edelleen suotuisista markkina-olosuhteista samalla, kun se suuntaa liiketoimintaansa yhä enemmän liikerakentamiseen.

”Päinvastoin kuin Euroopassa, segmentin suurimpana haasteena on vastata asiakkaiden tarpeisiin liiketoiminnan alati kasvaessa. Yhtiömme vuoden 2015 suurin investointi oli Minnesotan Apple Valleyssä sijaitsevan tehtaan laajentaminen. Hanke valmistui aikataulussa ja mahdollistaa toiminnan laajentamisen kysynnän kasvun myötä”, Luomakoski sanoo.

Uponor Infran toimintavuotta leimasi toimintojen strateginen keskittäminen ja laajamittaiset uudelleenjärjestelyt erityisesti Suomessa, missä markkinatilanne on ollut vaisu jo pitkän aikaa. Uudelleenjärjestelyjä on kuitenkin toteutettu tarmokkaasti, ja vaikka muutosohjelma on vielä käynnissä, tulos ilman kertaluoteisia eriä on positiivinen.

Uponor 2015 (suluissa 2014)
– Liikevaihto 1050,8 milj. euroa (1023,9 milj. euroa)
– Liikevoitto 71,4 milj. euroa (63,4 milj. euroa)
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 75,8 milj. euroa (67,7 milj. euroa)

Kuvassa Uponorin Ecoflex-tehdas Annolovossa Venäjällä.

 

 

Lue lisää

Katso kaikki