Uponorin tilanne näyttää hyvältä

– Saavutimme viime vuonna tärkeimmät taloudelliset tavoitteemme. Ponnistukset yhtenäisen Uponorin luomiseksi ovat käynnistyneet hyvin ja etenevät ripeästi. Henkilökuntamme on vastannut hienosti haasteisiin ja ottanut yhtiön uuden suunnan omakseen, kommentoi toimitusjohtaja Jan Lång.

Uponorin liikevaihto 1 031,4 MEUR (2004: kaikki toiminnot 1 072,4, jatkuvat toiminnot 1 026,9), muutos -3,8 %; vert.kelp. kasvu 7,0%. Liikevoitto oli 123,0 MEUR (jatkuvat toim. 95,2), vert.kelp.kasvu 9,9%. Tulos ennen veroja 120,5 MEUR (jatkuvat toiminnot 89,3) Vuoden 2006 orgaanisen kasvun arvioidaan ylittävän 5% ja liikevoiton olevan vuoden 2005 tasolla siihen sisältyneistä käyttöomaisuuden myyntivoitoista huolimatta.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikkien alueorganisaatioiden liikevaihto kasvoi niin raportoitujen kuin vertailukelpoisten lukujen valossa. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa hyvästä kysynnästä sekä tehdyistä tai ilmoitetuista hinnankorotuksista. Yhdyskuntateknisen liiketoiminnan kysyntää vilkastutti myös loppuvuoden vähäsateisuus, joka helpotti kaivuutöitä ja putkistojen maahan asentamista koko jakson aikana. Keski-Euroopan liikevoittoa rasittavat n. 2,2 milj. euron kustannukset myyntiorganisaatioiden yhdistämisestä.

Pohjoismaiden ja Muun Euroopan alueiden tulos ja kannattavuus kehittyivät suotuisasti liikevaihdon kasvun myötä. Kaikkien eurooppalaisten alueorganisaatioiden kannattavuutta kohensivat rakennemuutokseen liittyneet tehostamistoimet. Pohjois-Amerikan alueen tulos paikallisessa valuutassa heikkeni hieman kasvua tukevien markkinointi- ja tuotantopanostusten vuoksi.

Vuosi 2005 oli kokonaisuutena vahva vuosi Uponorille. Yhtiön rakennemuutos on saatettu loppuun, siitä saatavat hyödyt tulivat suunnitelmien mukaan esiin parantuneena tuloskehityksenä. Yhtiön yhtenäistämisprosessia kiihdytettiin ja se eteni määrätietoisesti.

Lue lisää

Katso kaikki