Uponorin Luomakoski pitää viime vuoden tulosta kohtalaisena

Uponor jäi tavoitteista markkinoiden hiipuessa. Koko vuoden liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät rakennusalan kysynnän hiljennyttyä. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdon ja kannattavuuden lasku jyrkkeni vuoden loppua kohti. Yrityksen liikevaihto vuonna 2008 oli 949,2 (2007: 1 047,4) milj. euroa, muutos -9,4 % ja liikevoitto 51,2 (135,7) milj. euroa, muutos -62,3 %. Yhtiön osakekohtainen tulos 0,99 (1,39) euroa.
Vuonna 2009 liikevaihdon arvioidaan jäävän vuoden 2008 tasosta ja tilikauden 2009 tuloksen arvioidaan olevan positiivinen.
Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi katsauskautta:
– Vuoden 2008 markkinakehitys jää aikakirjoihin poikkeuksellisen voimakkaan ja laajan kysynnän laskun vuoksi. Uponorin taloudellinen kehitys jäi kauas tavoitteista, mutta onnistuimme kustannussäästöjen ja tarkan seurannan ansiosta säilyttämään tuloksen kohtalaisella tasolla.
– Liikevoittomme säilyi noin 8 prosentissa liikevaihdosta, jos kertaeriä ei lasketa mukaan, mikä näin vaikeassa markkinatilanteessa on varsin tyydyttävä taso.
– Keskityimme loppuvuodesta pitkälti nettokäyttöpääoman hallintaan ja onnistuimme säilyttämään kassavirran hyvällä tasolla. Vuoden päättyessä sekä varastomme että saatavien määrä olivat ennätyksellisen alhaalla.
– Jatkamme panostuksia strategisiin kehityshankkeisiin lähes entiseen tapaan. Eteneminen monikerrostalosegmentissä sujuu hyvin, ja myös uudet viilennysjärjestelmämme ovat myötätuulessa. Asiakkaiden kiinnostus niitä kohti on alkanut kasvaa, samalla kun erilaiset ympäristösäädökset luovat niille kilpailuetua.

Uponorin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 0,85 euroa osakkeelta, yhteensä 62,1 miljoonaa euroa eli 85,7 prosenttia tilikauden tuloksesta. Osinkoesityksen seurauksena yhtiön nettovelkaantumisasteen arvioidaan vuonna 2009 säilyvän yhtiön pitkän tähtäyksen taloudellisten tavoitteiden mukaisena eli välillä 30 – 70. Viime vuonna Uponor jakoi osinkona 1,40 euroa osakkeelta.

Lue lisää

Katso kaikki