Uponor tähtää kasvun ja synergiahyötyjen lisäämiseen organisaatiojärjestelyillä Euroopassa

Uponor Oyj on tänään julkistanut uuden eurooppalaisen organisaation, jolla se pyrkii luomaan perustaa kasvun nopeuttamiselle. Uudessa rakenteessa talotekninen myynti ja markkinointi sekä jakelutie erotetaan Euroopassa omiksi organisaatioikseen. Muutokset astuvat voimaan 1. lokakuuta 2008. Ne eivät koske yhtiön pohjoismaista yhdyskuntateknistä liiketoimintaa eivätkä
Pohjois-Amerikkaa.
Uusi organisaatio koostuu kahdesta myyntiin ja markkinointiin keskittyvästä alueyksiköstä. Toiseen kuuluvat Pohjoismaat ja Etelä- ja Länsi-Eurooppa ja toiseen Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa sekä kansainvälinen myynti. Uusi jakelutieorganisaatio vastaa koko taloteknisestä tuotannosta, varastoinnista, kuljetuksista sekä ostotoiminnoista Euroopassa.
Uuden rakenteen avulla Uponor yhtenäistää toimintaansa samalla, kun se lisää liiketoiminnan fokusta tehostamalla liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä ja lisäämällä toiminnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.
Uusi organisaatio tuo mukanaan seuraavat henkilömuutokset:
– Pohjois-, Etelä- ja Länsi-Euroopan aluemyynti- ja markkinointiyksikköä johtaa Fernando Roses, joka on nyt Etelä- ja Länsi-Euroopan yksikön johtaja.
– Keski- ja Itä-Euroopan aluemyynti- ja markkinointiyksikön johtajaksi on nimitetty Heiko Folgmann, joka vastaa nyt Itä-Euroopasta ja kansainvälisestä myynnistä.
– Euroopan jakelutieyksikköä johtaa Sebastian Bondestam. Hän vastaa edelleen myös jakelutien kehittämisestä maailmanlaajuisesti.
– Georg von Graevenitz, joka tällä hetkellä johtaa Pohjoismaiden alueorganisaatiota, tukee ja koordinoi tämän organisaatiomuutoksen toteuttamista. Hän vastaa edelleen myös Pohjoismaiden yhdyskuntateknisestä liiketoiminnasta ja konsernin markkinoinnista.
Ylläolevat henkilöt raportoivat konsernin toimitusjohtajalle.

Lue lisää

Katso kaikki