Uponor Oyj käynnistää omien osakkeiden takaisinoston

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt hankkia enintään 200 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 13.3.2008 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yhtiön osakesidonnaisissa kannustinohjelmissa.
Tänään hallitus päätti uudesta kannustinohjelmasta osalle yhtiön kansainvälistä johtoa. Syyskuussa 2007 käynnistettiin kannustinohjelma yhtiön johtoryhmälle. Molemmat päättyvät vuoden 2011 lopussa.
Osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Hankintaa ei aloiteta ennen kuin viikko on kulunut tämän hallituksen päätöksen julkistamisesta.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Lue lisää

Katso kaikki