Uponor käynnistää uudet YT-neuvottelut Ruotsissa ja jatkaa säästötoimia

Uponor käynnistää Ruotsin Virsbossa yt-neuvottelut, jotka koskevat yhteensä 52 yhtiön palveluksessa olevan työntekijän työsuhteen päättämistä. Suunnitelmat ovat jatkoa viime vuonna toteutetuille vähennyksille. Henkilöstön vähennystarve on kasvanut rakennusalan kysynnän heikettyä edelleen sekä Pohjoismaissa että muualla Euroopassa, joihin Virsbon tehdas toimittaa tuotteitaan.
Marraskuussa Uponor ilmoitti käynnistäneensä neuvottelut henkilöstön sopeuttamisesta Espanjassa vastaamaan nykyistä markkinatilannetta. Neuvottelujen tuloksena Uponorin henkilökunnasta Espanjassa poistui vuodenvaihteessa 65 henkilöä, joista 10 oli määräaikaisia sopimuksia.
Uponorin johdon mukaan voimakkaat säästötoimet ja niihin liittyvät henkilöstövähennykset ovat välttämättömiä tässä talouden tilanteessa, joka on eritoten vaikuttanut rakentamisaktiviteettiin ja siten Uponorin tuotteiden kysyntään.

Lue lisää

Katso kaikki