Tyyppihyväksyntä Fläkt Woodsin Lapinleimu-venttiileille

Fläkt Woods Oy:n Lapinleimu-venttiileille on myönnetty ympäristöministeriön tyyppihyväksyntä. Hyväksynnällä todetaan tuotteiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E7 (asetus ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuudesta) kohdassa 6.1 savukaasujen leviämistä rajoittavalle kuristimelle asetetut vaatimukset.
Tyyppihyväksynnän numero on YM214/6221/2004 ja se on myönnetty seuraaville tuotteille: KSO-100, KSO-125, KTS-100, KTS-125, KTI-K-100, STI-K-100, STQA-100 ja STQA-125.

Lue lisää

Katso kaikki