Työkaluja talotekniikan elinkaarikustannusten laskentaan

VTT on kehittänyt rakennus- ja kiinteistöalan päätöksenteon tueksi menetelmiä, joilla voidaan laskea tai arvioida kiinteistöjen elinkaarikustannuksia nykyistä tarkemmin. Laskelmien avulla voidaan huomioida vaihtoehtoisten ratkaisujen elinkaarivaikutukset perinteisen investointipainotteisen päätöksenteon sijaan ja löytää elinkaarikustannuksiltaan edullisin, energiatehokkain ja toimintavarmin vaihtoehto.
Menetelmien avulla voidaan edistää verkottunutta elinkaarilähtöistä liiketoimintaa sekä kiinteistöjen ja niiden käytön ja kunnossapidon elinkaariedullisuutta nykyistä paremmin. Laskentamenetelmät soveltuvat talotekniikan elinkaarikustannusten ja elinkaariedullisuuden määritykseen, elinkaarihankintojen ja muiden hankintamallien arviointiin sekä elinkaariperustaiseen päätöksentekoon ja tarjousten vertailuun. Kehitetyt laskentatavat ovat yhteensopivia kansainvälisten standardiluonnosten kanssa. VTT esittää myös elinkaariedullisuudeltaan suomalaisiin käytäntöihin sopivia optimaalisia toteutusratkaisuja.

Lue lisää

Katso kaikki