Työkalu kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämiseen

VTT on kehittänyt Rapal Oy:n kanssa työkalun, jolla voidaan selvittää erilaisten tilaratkaisujen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Ohjelmisto auttaa asettamaan tavoitteita ja seuraamaan tuloksia samanaikaisesti sekä talouden että ympäristövaikutusten kannalta ja tukee kestävän kehityksen mukaista kiinteistöjohtamista. Hiilijalanjälkilaskuri perustuu Rapalin Optimaze.net-kiinteistöhallintaohjelmistoon.
Kehitetty ohjelmisto auttaa asettamaan tavoitteita ja seuraamaan tuloksia yhtä aikaa sekä talouden että ympäristövaikutusten kannalta. Työkalun avulla voidaan selvittää, minkälaiset tilojen käyttöä koskevat ratkaisut ovat mahdollisia henkilöresurssien kannalta ja miten ne vaikuttavat kustannuksiin ja ympäristökuormitukseen. Kun myös työmatkat ovat mukana, voidaan lisäksi arvioida esimerkiksi etätyön vaikutuksia kiinteistön hiilijalanjälkeen.

Lue lisää

Katso kaikki