Tuulivoimavuosi 2022: Tuulivoimakapasiteetti kasvoi 75 prosenttia ja toi Suomeen yli 2,9 miljardin investoinnit

Tuulivoima kasvatti Suomen uusiutuvan energiantuotannon määrää merkittävästi vuonna 2022.

Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Tuulivoima kasvatti Suomen uusiutuvan energiantuotannon määrää merkittävästi vuonna 2022. Vuoden aikana Suomeen rakennettiin huikeat 2 430 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia ja samalla tuulivoimakapasiteettimme kasvoi 75 prosentilla. Uusia tuulivoimaloita otettiin käyttöön 437. Tuulivoima on tällä hetkellä yksi eniten Suomeen investointieuroja tuova teollisuudenala – pelkästään viime vuonna valmistuneet hankkeet toivat Suomeen yhteensä yli 2,9 miljardin euron investoinnit, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistys ry tiedotteessaan.

Suomeen on rakennettu vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä 1 393 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 5 677 megawattia. Kapasiteetti kasvoi vuoden 2022 aikana merkittävästi 2 430 megawatilla ja 437 tuulivoimalalla. 47 prosenttia Suomen tuulivoimasta on kotimaisessa omistuksessa. Valtaosa vuoden aikana valmistuneista tuulivoimaloista on alkanut tuottaa sähköä vuoden lopussa ja niiden tuotanto alkaa siis näkyä vasta vuoden 2023 tuotantoluvuissa.

– Mikään muu teollisuudenala ei tuo tällä hetkellä yhtä paljon vuosittaisia investointieuroja Suomeen kuin tuulivoima. Hajautettuna sähköntuotantomuotona tuulivoima tuo elinvoimaa moneen pieneen kuntaan, jossa investointikohteet voivat olla muuten vähissä. Investointien lisäksi tuulivoima kasvattaa maamme energiaomavaraisuutta nyt todella hyvällä vauhdilla – juuri silloin kuin uutta ja edullista sähköntuotantoa eniten tarvitaan. Mitään muuta sähköntuotantoa ei pysty Suomeen rakentamaan juuri nyt lisää yhtä nopeasti ja kustannustehokkaasti, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) toimitusjohtaja Anni Mikkonen tiedotteessa.

Tuulivoima tulee lisäämään Suomen sähköntuotannon kapasiteettia vauhdikkaasti myös tulevina vuosina. ”Ennätysvuoden jälkeen tuulivoiman lisärakentaminen tulee tasaantumaan lähivuosiksi noin 1 000 megawatin vuositasolle”, Mikkonen ennustaa. STY seuraa julkaistuja investointipäätöksiä ja kerää ne rakenteilla olevien tuulivoimahankkeiden listaan. Listan mukaan vuonna 2023 on valmistumassa noin 1 000 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia, vuonna 2024 yli 1 200 megawattia ja vuonna 2025 taas noin 1 000 megawattia. Luvut elävät todennäköisesti vielä ylöspäin ainakin vuosien 2024 ja 2025 osalta. Vuonna 2025 tuulivoiman odotetaan kattavan vähintään 28 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

Tuulivoimalla voidaan siis vastata nopeasti vihreästä siirtymästä johtuvaan sähkön kulutuksen kasvuun ja puhtaan sähkön lisäkysyntään. Edullinen tuulisähkö ja vahva tuulivoimahankeportfolio ovat Suomen kilpailuetuja, kun vihreän siirtymän investoinneille etsitään sijoituskohteita. Onkin äärimmäisen tärkeää, että tällä hetkellä energiakriisin torjumiseksi tehtävät toimenpiteet suunnitellaan lyhytkestoisiksi ja sellaisiksi, että ne eivät heikennä halukkuutta investoida uuteen sähköntuotantoon Suomessa. Samalla on myös huolehdittava kaavoitus- ja lupaprosessien sekä hallinto-oikeuksien käsittelyjen sujuvoittamisesta, jotta tuulivoimatuotantoa voidaan nopeasti lisätä, ja samalla edistää sekä Suomen ilmastotavoitteiden nopeaa saavuttamista että maamme energiaomavaraisuutta.

Lue lisää

Katso kaikki