Tutkimus: yrityksen hallitustyössä jaksaa vanhempikin

Suomen Asiakastieto Oy:n tutkimuksen mukaan liikeyritysten keskeisimmistä päättäjistä eli toimitusjohtajista ja hallituksen jäsenistä joka kymmenes on täyttänyt 63 vuotta. Yhteensä 800 000 henkilöllä on jokin vastuuasema suomalaisissa yrityksissä.
Kaikista yritysten vastuuhenkilöistä 11 prosenttia on täyttänyt 63 vuotta. Näiden eläkeiän saavuttaneiden, mutta edelleen vastuullisissa tehtävissä työtään jatkavien henkilöiden osuus on Suomen Asiakastieto Oy:n tutkimuksen mukaan kasvanut vuodesta 2004 noin neljällä prosenttiyksiköllä.
Yritysten vastuuhenkilöiden keski-ikä on nyt 48 vuotta eli reilun vuoden enemmän kuin viisi vuotta sitten. He ovat keskimäärin myös selvästi vanhempia kuin koko työllinen työväestö, jonka keski-ikä vuonna 2007 oli noin 41 vuotta.
Selvä enemmistö yritysten vastuuhenkilöistä on edelleen miehiä, ja naisten osuus on viidessä vuodessa kasvanut vain hieman. Nyt naisia on toimitusjohtajista ja hallituspäättäjistä 27 prosenttia, kun vuonna 2004 osuus oli aavistuksen yli 26 prosenttia. Eläkeikäisistä vastuuhenkilöistä naisia on vielä vähemmän, nyt noin 25 prosenttia.
Suomen Asiakastieto Oy:n tuoreessa tutkimuksessa vastuuhenkilöiksi laskettiin toimitusjohtajat, puheenjohtajat sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.

Lue lisää

Katso kaikki