Tulityökoulutuksista on annettu kuluttajille harhaanjohtavaa tietoa – SPEK vastaa

SPEK: "Tulityöpätevyyksien jatkamisella varmistetaan, ettei turvallinen työnteko keskeydy koronan takia."

Tulityökortti-pätevyyksien voimassaoloa on jatkettu helmikuun loppuun saakka, jotta turvallinen työnteko ei keskeytyisi koronan vuoksi. Pätevyyksiä pidennettiin 1–2 kuukaudella. Tähän liittyen on julkisuudessa liikkunut vääristeltyä tietoa, ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Tulityötoimikunta on huolissaan, että kuluttajia johdetaan harhaan. Virheelliset tiedot liittyvät myös Tulityökortti-pätevyyden päivittämiseen sellaisilla koulutuksilla, joilla päivittämistä ei ole mahdollista tehdä.

Tulityökortti-pätevyyksien voimassaoloa on jatkettu vuoden vaihteessa koronan takia enintään kaksi kuukautta henkilöä kohden.  Pidennys koskee alle kolmea prosenttia (10 808 henkilöä) voimassa olevista tulityöpätevyyksistä, joiden kesto on normaalisti viisi vuotta. Helmikuun jälkeen pätevyys tulee uusia käymällä tulityökoulutus.

– Julkisuudessa esitetyt väitteet, että pidennettyjä pätevyyksiä olisi tällä hetkellä kymmenillä tuhansilla ja että tilanne olisi maanlaajuisesti kestämätön, ei pidä paikkaansa, sanoo Tulityötoimikunnan puheenjohtaja, Stora Enson palo- ja suojelupäällikkö Mikko Parikka.

Tulityötoimikunta teki päätöksen pätevyyksien jatkamisesta yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa, ja niiden kanta on, että jos tulitöissä sattuu vahinko, vakuutusyhtiöt eivät katso mainittuna ajanjaksona vanhentuneita tulityöpätevyyksiä haitaksi korvauskäsittelyn yhteydessä.

– Tällä päätöksellä haluttiin varmistaa, ettei turvallinen työnteko keskeydy koronan takia, Parikka toteaa.

Vastaava jatkoaika annettiin keväällä 2020, kun maalis- ja huhtikuussa vanhentuneiden pätevyyksien voimassaoloa jatkettiin toukokuun loppuun saakka. Sen jälkeen pätevyydet saattoi uusia seuraavalle viisivuotisjaksolle vain kouluttautumisen kautta. Tämä koski 18 841 henkilöä.

Toisen koulutusjärjestelmän koulutuksella ei voi uudistaa Tulityökortti-pätevyyttä

Tulityöpätevyyttään uudistaville on julkisuudessa tarjottu harhaanjohtavasti toisen koulutusjärjestelmän koulutusta, jolla voisi uudistaa voimassa olevan pätevyyden täysin toiseksi pätevyydeksi. Käytännössä kyse ei voi olla uudistamisesta vaan vaihtamisesta.

Tulityökortti-pätevyyden voi päivittää ainoastaan SPEKin koulutusjärjestelmään kuuluvissa koulutuksissa, sillä Tulityökortti on SPEKille rekisteröity tavaramerkki.

– Pätevyyden uudistavaksi koulutukseksi tarjotaan kahden tunnin verkossa tehtävää itseopiskelukurssia ja tenttiä, kun SPEKin koulutusjärjestelmässä vaatimuksena on 8 tunnin opiskelu, joka sisältää myös käytännön alkusammutus- ja suojausharjoitukset. Koulutuksella halutaan varmistaa turvallisten tulitöiden osaaminen seuraavaksi viisivuotisjaksoksi, Parikka tähdentää.

Tulityökoulutus on vastikään käynyt läpi ison uudistusprosessin, jossa on haluttu hyödyntää sekä digitaalisia ratkaisuja että lähiopetusta. Opinnoista osan voi suorittaa verkko-opiskeluna, mutta käytännön harjoitukset, kertaus ja loppukoe tehdään lähiopetuksessa.

Esimerkiksi alkusammutuskoulutusta on haastavaa harjoitella ilman aitoja olosuhteita ja käsituntumaa oikeisiin välineisiin.

– Olennaista on myös varmistaa, että kukaan ei tee koulutusta verkossa toisen ihmisen puolesta, Parikka sanoo.

Lue lisää

Katso kaikki