Tulikivi petrasi uuniviennin siivittämänä

Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2005 6,1 prosenttia ja oli 58,6 miljoonaa euroa (55,3 miljoonaa euroa vuonna 2004). Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto oli 52,2 (49,0) miljoonaa euroa eli kasvua 6,5 prosenttia. Kasvu tuli lähes kokonaisuudessaan uuniviennistä. Rakennuskiviliiketoiminnan liikevaihto oli 6,4 (6,3) miljoonaa euroa.

Viennin osuus liikevaihdosta oli 30,7 (27,7) miljoonaa euroa eli 52,4 (50,0) prosenttia. Suurimmat vientimaat olivat Saksa ja Ruotsi. Suurin suhteellinen kasvu saavutettiin Ranskassa, Venäjällä ja Baltian maissa. Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 27,9 (27,6) miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja oli 6,1 miljoonaa euroa eli 10,3 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2004 vertailukelpoinen tulos oli 5,0 miljoonaa euroa. Ero julkistettuun tulokseen, joka oli 6,1 miljoonaa euroa, johtuu vuoden 2004 viimeisellä vuosineljänneksellä tehdystä 1,2 miljoonan euron suuruisesta Tel- järjestelmän muutoksen aiheuttamasta työkyvyttömyysvastuun kertaluontoisesta tuloutuksesta. Vertailukelpoinen tulos parani siten 20,2 prosenttia.

Konsernin liikevoitto oli 6,3 (julkistettu 6,3, vertailukelpoinen 5,1) miljoonaa euroa. Tulisijaliiketoiminnan liikevoitto oli 8,8 (7,5) miljoonaa euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut olivat 2,7 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa sisältäen kertaluontoisen eläkevastuun tuloutuksen).

Tulikiven myynnin odotetaan kasvavan edelleen sekä pää- että uusilla markkinoilla. Yhtiö jatkaa panostuksia jakeluteiden kehittämiseen ja markkinointiin. Energian jakeluun liittyvät epävarmuudet sekä sen kallistuminen lisäävät tulisijojen kysyntää. Konsernin liikevaihto ja tulos kehittyvät positiivisesti vuositasolla.

Lue lisää

Katso kaikki