Tukea rakennus- ja talotekniikka-alan PKT-yrityksten hankkeille

Rakennus- ja talotekniikka-alan pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisintoa jarruttaa uskalluksen ja toimivien kontaktien puute. Yhteistyötä terveeseen kansainvälistymiskehitykseen pyritään nyt rakentamaan teknologiaohjelmien CUBE ja Sara puitteissa.
”Erityisesti pienemmille ja keskisuurille talotekniikka-alan yrityksille kansainvälistyminen on suuri ja pelottava prosessi. Riskit ovat suuret, panostusta tarvitaan paljon, eikä osaamista, saatikka sitten valmiita kontakteja välttämättä ole omasta takaa. Suomi on toisaalta kuitenkin suhteellisen suppea markkina-alue, joten monille kasvuvaiheessa oleville yrityksille seuraava luonteva askel on kansainvälistyminen. Yhteisen prosessin avulla riskejä on mahdollista kartoittaa ja rajoittaa ja tietoa kerätä ja vaihtaa kaikkien osapuolten hyödyksi”, talotekniikan teknologiaohjelma CUBEn johtoryhmän puheenjohtaja Aulis Kohvakka totesi Talotekniikan teknologiaohjelma CUBEn ja Saran yhteisessä vuosiseminaarissa, joka järjestettiin Finlandia-talolla keskiviikkona, 24.elokuuta.

”Yhteistyön rohkaisemiseksi tarvitaan malleja onnistuneista projekteista niin yritysten kuin myös tutkijoiden välillä. Siksi oli luontevaa järjestää aiheen tiimoilta myös kahden niin tavoitteiltaan kuin toiminnaltaan lähekkäisen teknologiaohjelman yhteinen vuosiseminaari. Käynnissä olevat CUBE- ja Sara -teknologiaohjelmat, tarjoavat mahdollisuuksia teknologian kehittämiseen ja verkottumiseen mutta ennen kaikkea ohjelmat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden yritysten kansainvälistymiseen”, Sara-teknologiaohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Lauri Ratia lisäsi.

”Me uskomme vahvasti, että tavoitteellisen arvoverkottumisen ja joustavasti uudistuvien arvoverkkojen kautta Suomen rakennus- ja kiinteistöklusteri on kansainvälisesti kilpailukyinen tulevaisuudessakin”, Lauri Ratia jatkoi.

CUBE ja Sara teknologiaohjelmien vuoden 2005 Vuosiseminaarin pääteema oli �?�Kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet -International Opportunities in Collaboration�?�.

”Yhteistyötä ja monialaisen osaamisen yhdistämistä tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Tekesin uudistunut strategia edellyttää toimialojen yli menevää yhteistyötä. Tällä haetaan lisää voimaa Oy Suomi Ab:n kansainväliseen kilpailukykyyn”, tri Ari Ahonen Tekesistä painotti puheenvuorossaan.

Professori Tomi Laamanen TKK:sta huomautti yritysten kansainvälisestä verkottumisesta puhuessaan, että ” yritystoimijoiden pitää sitoutua uusien verkottuneiden liiketoimintamallien synnyttämiseen. Kukaan ulkopuolinen �?�viisas�?� ei lopultakaan voi päättää yritysten puolesta millä konseptilla ja mille kohdealueelle uutta liiketoimintaa synnytetään.”

Lue lisää

Katso kaikki