Tommi Uksila Talotekniikkateollisuuden puheenjohtajaksi

Uksila haluaa omalla kaudellaan painottaa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja haasteita.

Oras Groupin toimitusjohtaja Pekka Kuusniemen kaksivuotiskauden täytyttyä syyskokous valitsi Talotekniikka-teollisuuden hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Tommi Uksilan Climecon Oy:stä.

Uusi puheenjohtaja totesi yhdistyksen toiminnan olevan hyvällä tasolla eikä suuria suunnanmuutoksia ole tarpeen tehdä. Laaja verkottuminen, vahva asiantuntemus ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ovat keskeisiä elementtejä jatkossakin.

Kehittämisalueita ja uusia avauksia kuitenkin aina löytyy. Uksila haluaa omalla kaudellaan painottaa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja haasteita talotekniikkateollisuudelle sekä koko kiinteistö- ja rakentamisalalle.

”Talotekniikka-alalla on digitalisaation myötä nyt ennennäkemättömät mahdollisuudet luoda kokonaan uudenlaista liiketoimintaa. Se tulee vaatimaan rohkeita peliliikkeitä, kokeiluja ja yhteistyötä alan eri toimijoiden kesken”, Uksila linjaa.

”Toivon että myös uudet, pienet ja innovatiiviset yritykset löytäisivät yhdistyksen ja tulisivat mukaan kehittämään porukalla alaa.” Uksila haluaa panostaa myös siihen, että talotekniikka-ala olisi tulevaisuudessa entistä houkuttelevampi vaihtoehto opiskelijoiden keskuudessa.

Myös yhdistyksen toimitusjohtaja Ilkka Salo peräänkuuluttaa panostuksia tulevaisuuden osaamiseen.

”Vahvasti kehittyvän alan on pidettävä huolta vetovoimaisuudestaan ja huippuosaajien koulutuksesta ja saamisesta talotekniikan tehtäviin. Nuorille ja myös päättäjille on osattava antaa oikea kuva monipuolisesta ja yhteiskuntaan laajasti vaikuttavasta alasta. Kaiken kaikkiaan selkeän ja tehokkaan viestinnän merkitys korostuu nykyajan monimuotoisessa informaatiotulvassa”, Salo sanoo.

Varapuheenjohtajaksi nousi Rettig Lämpö Oy:n myyntijohtaja Gunilla Laiho. Uusina hallituksen jäseninä aloittivat Kau-kora Oy:n toimitusjohtaja Jorma Hummelin ja Oras Oy:n myyntijohtaja Marko Sundholm.

Lue lisää

Katso kaikki