Tietomallisuunnittelu yleistyy verkkaisesti

Sähköisen määrälaskennan yleistyminen on kiinni ennen kaikkea rakennuttajista.

Tietomallisuunnittelu (BIM) etenee verkkaisesti rakennussähkösuunnittelusektorilla. Pitkään alalla esillä olleen sähköisen määrälaskennan yleistyminen arjen toimintamalliksi kohtaa useita, mutta ratkaistavissa olevia esteitä.

Näitä ja useita muita asioita nousi esille CADS-suunnitteluohjelmistoja kehittävän Kymdata Oy:n tilaamassa, TNS Gallupin tekemässä laajassa sähkö/automaatiosuunnittelu- toimistotutkimuksessa, jossa haastateltiin syyskuun aikana kaikkiaan 240 suomalaista suunnittelutoimistoa.

Tutkimukseen vastanneista toimistoista 57 % on tehnyt tai on aloittamassa tietomallisuunnittelua. Tietomallisuunnittelu on selvästi yleisempää yli 5 hengen toimistoissa, joista 55 % on jo tehnyt tieto- mallisuunnittelua. Tätä pienemmissä toimistoissa vastaava luku on vain 28 %. Alueellisesti BIM-aktiivisuudessa ei ole eroa.

Valtaosa projekteista tehdään edelleen ilman tietomallintamista. Tutkimukseen osallistuneiden toimistojen vuoden 2016 projekteista vain 20 % tehdään tietomallintamalla. Jos mietitään syitä tietomallintamisen vaatimattomaan osuuteen, on syytä ottaa esille tilaajan keskeinen rooli tässä asiassa: Peräti 40 % toimistoista toteaa, että BIM-suunnittelu ei ole mitenkään koskettanut heidän yritystä.

Tietomallintamiseen uskotaan kuitenkin alalla yleisesti. Runsas puolet (58 %) toimistoista uskoo tietomallintamisen olevan päätoimintatapa rakennussähkösuunnittelussa viiden vuoden kuluessa. Sen sijaan BIM-tiedonsiirtoformaatin, eli IFC:n ei vielä uskota syrjäyttävän DWG-formaattia rakennusprojektien päätiedonsiirtoformaattina, tähän uskoo vain 18 % vastaajista.

Tutkimukseen vastanneet heittävät palloa BIM:n edistämisestä myös sähköalan laitevalmistajien suuntaan: 89 % vastaajista on sitä mieltä, että BIM:n kehittyminen edellyttää sähköalan tuotetietokantojen selkeää lisääntymistä CAD-ohjelmistoissa.

 

Sähköisen määrälaskennan yleistyminen on kiinni ennen kaikkea rakennuttajista

Suunnittelun tuottamien sähköisten määrälaskentatietojen hyödyntäminen urakoitsijapuolella ja siis jo tarjouslaskennassa on ollut rakennussähköalan yksi ns. kuuma peruna jo toistakymmentä vuotta. Asiasta on tehty julkilausumia (NSS-RAKLI-STUL), luotu eri alan toimijoiden yhteistyönä ohjeistusta ja yhteisiä pelisääntöjä mm. tiedon sisältöön sekä keskusteltu asiasta monissa foorumeissa.

On kuitenkin todettava, että asia on vielä lähes lähtökuopissa. Tätä tukee myös tutkimuksen tulokset. Vain 5 % toimistoista toimittaa aina määrälaskentatietoja sähköisesti sähköurakoitsijoille, tosin 43 % toimittaa niitä joissakin projekteissa.

Hieman yllättäen keskeisin syy siihen, miksi tietoja ei toi- miteta aina tai ei milloinkaan, on se, että suunnittelutoimistolta ei ole määrälaskentatietoja pyydetty (54 %). Vain 11 % nostaa keskeisimmäksi syyksi vastuukysymykset, joka on useissa keskusteluissa noussut keskeisimmäksi ongelmaksi asian edistymisessä. Kun näihin syihin yhdistetään toiseksi keskeisin syy, eli kustannuskysymys, niin katse asian edistämisessä kääntyy vahvasti rakennuttajiin: 74 % toimistoista on sillä kannalla, että sähköisen määrälaskennan yleistyminen on kiinni ennen kaikkea rakennuttajista. Uskoa asiaan kuitenkin on, 74 % vastaajista uskoo sähköisen määrälaskennan olevan arkipäivää viiden vuoden kuluessa.

”Uskoisin, että asia saataisiin nytkähtämään eteenpäin, kun edistykselliset rakentajat käynnistäisivät sähköisen määrälaskennan pilotointiprojekteja, joissa myös mahdolliset prosessin ongelma-asiat, kuten vaikkapa vastuuasiat määriteltäisiin. Koko rakennustoimialan yhteinen näkemys lienee kuitenkin se, että ei ole kenenkään etu, että talotekniikkaurakoitsijat tulkkaavat PDF-tiedostoista määrätietoja, kun ne tiedot ovat olemassa älykkäinä suunnittelijan CAD-suunnitelmassa, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Metsola Kymdata Oy:sta.

 

CADS Electricin voittokulku jatkuu

CADS Electricin vahva markkinajohtajuus on tuoreen tutkimuksen mukaan ennestään vahvistunut. Rakennussähkösuunnittelua tekevistä toimistoista päätyökalukseen CADS Electricin ilmoitti 64 % vastaajista. Kasvua vuoden 2014 tutkimukseen on peräti 15 %. CADS Electric jatkaa markkinajohtajana myös teollisuuden sähkö/automaatiosuunnittelua tekevissä toimistoissa, osuuden ollessa 6 %:n kas- vulla nyt 47 %.

”On ilo todeta, että jo 80-luvun lopulla käynnistynyt vahva panostuksemme sähkö/automaatioalan sovelluskehitykseen kantaa yhä enemmän hedelmää. Viime vuosina painopisteitämme CADS Electric -suunnittelujärjestelmän kehittämisessä ovat olleet ennen kaikkea suunnittelutiedon hallinta, tietomallintaminen sekä koko suunnitteluprosessia tukevan järjestelmän kehittäminen, toteaa Metsola.

 

 

Lue lisää

Katso kaikki