Tietomallien (BIM) käyttöä työmaille

Tietomallit (BIM) ovat olleet osa Bonavan toimintatapaa jo yhtiön alkumetreistä lähtien ja nyt niiden käyttöä laajennetaan entisestään työmaille.

Tietomallit (BIM) ovat olleet osa Bonavan toimintatapaa jo yhtiön alkumetreistä lähtien ja nyt niiden käyttöä laajennetaan entisestään työmaille.

Bonava pilotoi yhdessä Solibrin kanssa Vermonniityssä uutta työmailla hyödynnettävää tietomallityökalua. Nyt Bonava Suomella on tällä hetkellä noin 60 lisensoitua Solibri-käyttäjää rakenne- ja arkkitehtisuunnittelussa, tietomallikoordinoinnissa sekä hankinnassa ja laskennassa.

Solibrin katseluversio on ollut Bonavalla käytössä työmailla eri tiimeissä, mukaan lukien työmaapäälliköt ja -insinöörit. Yhteisen pilottijakson jälkeen uusi Solibri Site -versio, joka on kehitetty nimenomaan työmaiden hyödynnettäväksi, mahdollistaa entistä laajemman käytön myös työmailla.

“Työmailla on haluttu hyödyntää tietomalleja yhä enemmän. Solibrin täysversiossa on erinomaisia toiminallisuuksia ja työmaaversion käytössä korostuu kokonaisvaltaisen työnkulun tuen tärkeys”, kertoo Bonavan VDC Specialist Olli Salmenranta.

”Työmaalle tulevien mallien täytyy olla tarkistettuja ja niin hyvälaatuisia, ettei niitä tarvitse enää työmaalla tarkistaa.”

Pilottiprojektissa Bonava otti työmaaversion käyttöön Vermonniityssä, joka on osa suurempaa 6000 asukkaan asuinalueen kehitysprojektia Espoossa. Vermonniityssä Bonavalla on rakennettavanaan uusia kerrostaloja sekä erillinen pysäköintitalo, joista kaksi kerrostaloa sekä pysäköintitalo ovat jo valmistuneet ja luovutettu asuinkäyttöön.

Ennen Solibri-pilotin alkua Bonava järjesti koulutusta työmaatiimille, jolle tietomallien hyödyntäminen työmailla oli uutta. Tähän mennessä tiimi on ottanut työmaaversion vastaan positiivisesti.

“Työmaa hyötyy tietomallien käytöstä niin rakennusteknisellä kuin tekniikkapuolellakin, erityisesti mitä tulee määrälaskentaan ja muiden tietojen saamiseen mallista”, sanoo Bonavan työmaapäällikkö Tom Helenius.

”Perinteisesti olemme saaneet tiedoksi vain kuutiot sekä tiedon siitä, mikä tekniikka on kyseessä, mutta esimerkiksi tarkkojen putkimäärien laskeminen on ollut työlästä ja epätarkkaa. Solibrilla kaikki tämä saadaan arvioitua huomattavasti nopeammin, helpommin ja tarkemmin.”

Tulevaisuuden projekteissa Bonava tähtää tietomallien hyödyntämiseen jokaisen projektin alusta lähtien. Näin työmaatiimeillä on mahdollisuus tutustua ohjelmistoon ja tietomalliin ennen kuin varsinainen rakentaminen alkaa.

Bonavan VDC-prosessissa eli virtuaalisessa suunnittelussa ja rakentamisessa (Virtual Design and Construction) tietomallit on suoraan integroitu kustannus- ja määrälaskentaan, joten mallien laatu sekä geometrian että tietosisällön osalta ovat ensisijaisen tärkeitä.

Lue lisää pilottiprojektista Solibrin englanninkielisiltä verkkosivuilta.

Lue lisää

Katso kaikki