Tiedonhallinnan standardeilla miljoonasäästöt

Kiinteistö- ja rakentamisalan halutaan noudattavan tiedonhallinnan kansainvälisiä standardeja, sillä sen arvioidaan tuovan vuosittain 300 miljoonan euron säästöt.

Kiinteistö- ja rakentamisalan halutaan noudattavan tiedonhallinnan kansainvälisiä standardeja, sillä sen arvioidaan tuovan vuosittain 300 miljoonan euron säästöt.

Yhtenäisten kansainvälisten standardien noudattaminen tiedonhallinnassa parantaisi kiinteistö- ja rakentamisalan kannattavuutta merkittävästi. Samalla se voisi lisätä organisaatioiden yhteistyötä. Ympäristöministeriö rakentaa nyt KIRA-digin käynnistämän RASTI-projektin avulla strategiaa, jolla kansainväliset standardit saadaan käyttöön.

RASTI-projektin tavoitteena on, että Suomen rakennetun ympäristön tiedonhallinta tehostuu jopa 50 prosentilla. Pitkän aikavälin kustannussäästö olisi tällöin jopa 300 miljoonaa euroa vuodessa.

Tällä hetkellä tiedonhallintaan liittyviä kansainvälisiä ja paikallisia standardeja on useita, ja kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden haasteena on valita päällekkäisistä standardeista sopivimmat.

”Epäselvässä tilanteessa syntyy helposti organisaatiokohtaisia ratkaisuja. Kun alalla noudatetaan eri standardeja, organisaatioiden välinen yhteistyö vaikeutuu. Tämä taas heikentää tuottavuutta. Kansainvälisten standardien noudattaminen vahvistaa samalla suomalaisten yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia”, sanoo KIRA-digin digipäällikkö Teemu Lehtinen.

Tavoitetilaan pitäisi päästä vuoteen 2030 mennessä

RASTI-projekti kestää reilut kolme kuukautta. Sen toteuttajaksi on valittu buildingSMART Finlandin kokoaman yrityskonsortion asiantuntijaryhmä.

Projekti tuottaa ehdotuksen tiedonhallinnan kansainvälisten standardien yhtenäiselle käytölle kiinteistö- ja rakennusalalla. Lisäksi projekti laatii strategian siitä, miten tavoitetilaan päästään vuoteen 2030 mennessä. Samalla hanke auttaa alan toimijoita ymmärtämään yhteisen tiedonhallinnan merkitystä ja sitoutumaan strategian toimeenpanoon.

Digitalisaation aikakaudella myös strategiaprosessi on nopea

Hankkeen projektiryhmään kuuluu tietomallinnuksen avainhenkilöitä ja buildingSMART Finlandin toimintaan osallistuvia standardisoinnin asiantuntijoita. Projektiryhmä kutsuu työhön mukaan valtion, kuntien ja kaupunkien, järjestöjen ja yritysten edustajia. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Geowise Oy, Juha Saarentauksen johdolla.

”Strategian työstämisen aikataulu on tiukka. Digitalisaatio etenee vauhdilla ja meidän on siksi hahmotettava ripeästi päämäärä ja suunta kansainvälisten standardien käytölle”, Saarentaus sanoo.

Hanke liittyy koko rakennetun ympäristön tiedonhallinnan kokonaisuuteen. Sen tuloksia käsitellään KIRA-digin lisäksi Sähköinen asunto-osakerekisterin ASREK -hankkeen ja Yhteisen tiedon hallinta YTI -hankkeen yhteydessä. Samalla projekti liittyy laajempaan yhteentoimivuuden kokonaisuuteen.

Huhtikuussa 2018 käynnistyneen hankkeen tulokset julkistetaan Helsingissä 11.-12.9. World Summit on Digital Built Environment WDBE 2018 -tapahtumassa.

 

 

Lue lisää

Katso kaikki