TEM:n tukipäätöksillä autetaan liikkeelle 300 miljoonan energiainvestoinnit

Investoijat ovat ottaneet vakavasti hallituksen ilmastostrategian sanoman. Nyt on aika ja perusteltu syy satsata uusiutuvaan energiaan. Nyt valtiovallalla on myös resursseja rahoittaa näitä hankkeita. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on käytettävissä tälle vuodelle uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantamiseen yhteensä noin 87 miljoonaa euroa, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tänään 22.1.2009 Helsingissä.
Tulen tekemään tämän ja kahden seuraavan viikon aikana päätökset yhteensä noin 60 miljoonan euron suuruisista uusiutuvan energian investointiavustuksista. Niillä autetaan liikkeelle tämän vuoden kuluessa hankkeet, joiden yhteenlaskettu kokonaisinvestointi on noin 300 miljoonaa euroa. Lisäksi pienempiä hankkeita on vireillä runsaasti TE-keskusten päätöksenteon alla, arvioi Pekkarinen.
Määrärahojen lisääntymisen myötä ministeriöllä on mahdollisuus myöntää rahoitusta myös sellaisiin hankkeisiin, joiden rahoitusta aiemmin jouduttiin rajoittamaan. Lisäksi tukea myönnetään aiempaa suuremmille projekteille ja yksittäiset tukipäätökset voivat olla entistä suurempia. Myös tuen prosenttiosuutta hankkeen kokonaiskustannuksista korotetaan jonkin verran, mikäli se nopeuttaa hankkeen käynnistymistä.
TEM:n energiatuen haussa on käytössä ns. jatkuvan haun käytäntö. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemuksia voidaan jättää ministeriöön ympärivuotisesti ilman erikseen määriteltyjä hakuaikoja. Tukihakemukset on jätettävä paikalliseen TE-keskukseen ennen sitovia investointipäätöksiä. Ministeriössä on keskitetty henkilöresursseja energiatukihakemusten käsittelyyn. Tällä halutaan nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja varmistaa hankkeiden nopea käynnistyminen.
Työ- ja elinkeinoministeriössä on käsittelyssä tällä hetkellä 60 hakemusta. Näiden hankkeiden yhteenlaskettu kokonaisinvestointi on noin 300 miljoonaa euroa. Toteutuessaan hankkeet lisäisivät uusiutuvan energian tuotantoa 0,8 terawattituntia (vastaa noin 0,3 -prosenttiyksikön lisäystä uusiutuvan energian osuuteen energian loppukäytöstä). Tästä lisää uutta tuulivoiman tuotantoa olisi 0,185 TWh (nykytuotanto 0,2 TWh/vuosi).
Loput käyttämättä olevasta tukien myöntämisvaltuudesta tultaneen käyttämään kevään kuluessa, lupasi Pekkarinen.
Arvioni on, että energiahankkeiden investointikysyntä kasvaa vuoden loppuun menneessä vielä muutamalla sadalla miljoonalla eurolla. Tämä edellyttäisi 25-50 miljoonan euron lisäystä uusiutuvan energian tukeen, totesi Pekkarinen.

Lue lisää

Katso kaikki