Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto supistuu lähikuukausina merkittävästi

Teknologiateollisuuden tekemän selvityksen mukaan alan liikevaihto Suomessa vuonna 2008 oli noin 78 miljardia euroa, missä on kasvua viisi prosenttia edellisvuotisesta.
Tilaukset Suomessa vähenivät kuitenkin merkittävästi loka-joulukuun aikana. Alan yritykset saivat uusia tilauksia euromääräisesti 40 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan ja 41 prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Yrityksistä 56 prosenttia raportoi uusien tilaustensa vähentyneen heinä-syyskuun tilanteesta.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 6 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2007 ja 15 prosenttia pienempi kuin syyskuun lopussa. Yrityksistä 73 prosenttia raportoi tilauskantansa supistuneen syyskuun lopun tilanteesta. Tilauskannan korkeaa tasoa ylläpitävät muutamat yritykset, joissa arvoltaan suurten tilausten toimitukset ajoittuvat poikkeuksellisen pitkälle.
Uusien tilausten saaminen on vaikeutunut entisestään viime viikkoina. Tammikuussa 60 prosenttia alan yrityksistä raportoi tarjouspyyntöjen oleellisesta vähenemisestä verrattuna loppuvuoden tilanteeseen.
Viime kuukausien tilauskehityksen sekä markkinatilanteen nopean muutoksen seurauksena teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto supistuu lähikuukausina merkittävästi.
Henkilöstömäärä lisääntyi Suomessa viime vuoden keväälle asti, loppuvuonna se väheni hieman. Lomautettuna henkilöstöstä on tällä hetkellä noin 15 000. Määrä kasvaa viikoittain.
– Emme näe mitään merkkejä siitä, että kysyntä kääntyisi paremmaksi tämän vuoden aikana, sanoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Martti Mäenpää.
– Henkilöstön vähentämistarpeesta huolimatta uutta, osaavaa työvoimaa tarvitaan tulevina vuosina jo sen vuoksi, että teknologiateollisuudesta Suomessa siirtyy eläkkeelle 6 000-7 000 henkilöä vuosittain, hän sanoo.
Mäenpään mukaan uusien tilausten saaminen edellyttää yrityksiltä ja suomalaiselta toimintaympäristöltä entistä parempaa kilpailukykyä. Finnveran aseman vahvistaminen on Mäenpään mielestä tärkeää epävarman rahoitustilanteen vuoksi.
– Työnantajan kansaneläkevakuutus-maksusta on luovuttava pikimmiten, jotta se ei keinotekoisesti lisää Suomessa tehtävän työn hintaa eikä rasita yritysten investointeja Suomessa, sanoo Mäenpää.

Lue lisää

Katso kaikki