Taloustilanteen kiristyminen leikkaa teollisuuden sähkönkäyttöä

Sähkönkäyttö supistui lokakuussa 4,1 prosenttia viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Vähennys johtuu ensisijaisesti teollisuuden vähentyneestä sähkönkäytöstä. Kiristyneen taloustilanteen vuoksi teollisuuden sähkönkäytön lasku on voimistunut viime kuukausina. Lämpötila- ja kalenterikorjattuna teollisuuden sähkönkäyttö väheni viimeisten 12 kuukauden aikana neljä prosenttia. Muu kulutus sen sijaan on edelleen parin prosentin kasvussa. Viimeisten 12 kuukauden aikana sähkönkäyttö Suomessa on vähentynyt 1,9 prosenttia, ilmenee Energiateollisuus ry:n (ET) lokakuun pikatilastosta.
Marraskuun 2007 ja lokakuun 2008 välisenä 12 kuukauden jaksona tuulivoimaa on saatu yli 41 prosenttia enemmän kuin edellisellä 12 kuukauden jaksolla. Tuulivoiman kasvu johtuu pääosin uusista voimalaitoksista, nyt asennettua tuulivoimakapasiteettia on 128 megawattia, vuosi sitten 106 megawattia.
Kuluva vuosi on ollut Suomessa selvästi viime vuotta sateisempi, ja vesivoimalaitokset ovat tuottaneet 19 prosenttia enemmän kuin edellisellä vastaavalla 12 kuukauden jaksolla. Lokakuussa vesivoiman tuotanto kasvoi 27 prosenttia.
Sähkön lauhdutustuotanto on supistunut lähes 29 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sen sijaan on kasvanut kaksi prosenttia.
Viimeisten 12 kuukauden aikana Suomessa on käytetty sähköä 88,4 TWh. Siitä on katettu sähkön ja lämmön yhteistuotannolla (CHP) 31 prosenttia, ydinvoimalla 25 prosenttia, vesivoimalla 19 prosenttia, lauhdutusvoimalla 11 prosenttia ja tuulivoimalla 0,3 prosenttia. Nettotuonnin osuus oli 14 prosenttia. Sähkön nettotuonti on vähentynyt tämä vuonna lievästi.www.energia.fi

Lue lisää

Katso kaikki