Talotekniikkaliiton suhdannekysely: Asuntorakentamisen pysähtyminen ei näy vielä taloteknisissä töissä

Tämä vuosi on ollut talotekniikan yrityksille historiallisen hyvä. LVI- ja sähköurakoitsijoilla riittää töitä vuodenvaihteen yli, mutta näkymät keväälle ovat hyvinkin ristiriitaiset. Tuoreen suhdannekyselyn mukaan osalla yrittäjistä riittää työkantaa lähes kahdeksi vuodeksi, osa joutuu lähiaikoina lomauttamaan työvoimaa. Ilmassa ei kuitenkaan ole hermostumisen merkkejä.– Viimeaikaiset rakentamisen synkät uutiset ovat koskettaneet pääsääntöisesti uusien asuntojen aloituksia. Talotekniikkaurakoitsijoilla korjausrakentaminen muodostaa lähes puolet liikevaihdosta ja sen toivotaan kasvavan edelleen merkittävästi korjausrakentamisen strategian ja valtioneuvoston periaatepäätösten myötä, LVI-Teknisten Urakoitsijoiden puheenjohtaja Henri Juva sanoi Talotekniikkaliiton suhdannekatsauksen julkistamistilaisuudessa.

– Valtaosa rakentamisen lamapuheista on finanssikriisistä johtuvaa psykologiaa, jossa matematiikalla ei ole sijaa. Suomalaiset tarvitsevat jatkossakin vuosittain 30.000 uutta asuntoa ja asunnot talotekniikkaa. Samanaikaisesti vanhojen asuntojen korjausvelka uhkaa kasvaa hallitsemattomaksi, mikäli hankkeita ei käynnistetä. Kansantalouden ja yksilön kannalta tasainen meno on järkevämpää kuin vuoristorata, Juva kuvaa tilannetta.

Lokakuun lopussa tehdyn suhdannekyselyn mukaan 55 %:lla yrityksistä tilanne korjausrakentamisessa on hyvä tai erittäin hyvä. Puolet vastaajista uskoo tilanteen säilyvän tällaisena ensi kevääseen, kolmannes heikkenevän jonkin verran ja joka viides paranevan lievästi.

Uudisrakentamisessa nykytila on 74 %:lla urakoitsijoista vähintäänkin tyydyttävä. Kuitenkin kaksi kolmesta uskoo tilanteen huonontuvan jonkin verran tai merkittävästi ensi kevääseen tultaessa.

Työntekijämäärissä ei suhdannetilanne vielä näy. Vastaajat työllistivät viime vuonna keskimäärin 8.965 henkilöä ja nyt 9.314. Ensi keväänä määrän arvioidaan putoavan 8.733:en.

Vastaajayrityksissä oli lomautettuina saman verran työntekijöitä kuin vuosi sitten, 1,5 % henkilömäärästä. Alan luonne huomioon ottaen henkilökapasiteetti on käytännössä edelleen täyskäytössä. Suhdannekuoppa näkyy kylläkin ammattityövoiman saatavuudessa, joka on helpottanut merkittävästi viime syksystä.

Kuriton tasapaino: kustannukset nousussa, hinnat laskussa

Täystyöllistävä tilauskanta on tällä hetkellä 4,4 kuukautta, kun se vuosi sitten oli 5,0 kuukautta. Tilauskannan arvioidaan laskevan keväällä runsaat 7 %.

Tarjottujen ja tehtyjen töiden hinnat ovat pudonneet viime keväästä 1,3 %. Tulevaan kevääseen mennään lievässä 1,4 %:n liu´ussa.

– Toiveajattelua, kuittaa Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Jari Syrjälä odotukset urakkahintojen merkittävästä putoamisesta.

– Nyt ollaan suvantovaiheessa, mutta tarvikkeiden ja työn hinnat joustavat vain ylöspäin. Lisäksi edessä on mittava peruskorjaus- ja putkiremonttisuma, joka aiheuttaa jatkossakin kapasiteettipulaa.

Tällä hetkellä urakoitsija ehtii vastata kolmeen neljästä tarjouksesta. Joka neljäs tarjous tuo tilauksen.

– Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet luovat tulevaisuudessa alalle uutta markkinaa. Tähän suhdannekuoppaan tulevat määräykset eivät ehdi, mutta alan yrittäjien on syytä kohottaa osaamistaan vastaisiin haasteisiin, Juva korostaa.

Webropol-kysely toteutettiin lokakuun lopussa. Se lähetettiin 308:lle Talotekniikkaliiton jäsenyritykselle. Vastauksia saatiin tasan 100 vastausprosentin ollessa 32. Vastanneet edustavat noin 85 % talotekniikkaliiton jäsenyritysten työvoimamäärästä.

Talotekniikkaurakointi työllistää lähes 27.000 henkilöä ja sen arvo oli viime vuonna noin 4,5 miljardia euroa.

Suhdanneyhteenveto pdf

Lue lisää

Katso kaikki