Talotekniikan viestintäfoorumi edistää energiatehokkuutta – kahdessa vuodessa yli 1,5 miljoonaa kontaktia

Talotekniikan viestintäfoorumi on tarjonnut kahden vuoden ajan rakennusten omistajille ja ylläpidosta vastaaville henkilöille tietoa siitä, miten rakennusten energiatehokkuutta voi parantaa säätämällä talotekniset järjestelmät oikein ja pitämällä ne kunnossa.

Kuva: Shutterstock.

Foorumissa mukana olevilla toimijoilla on ollut yhteensä jo yli 1,5 miljoonaa asiakaskontaktia, kerrotaan Ympäristöministeriön ja Motivan yhteisessä tiedotteessa.

Foorumin keskeinen viesti on, että rakennuksen energiatehokkuus kannattaa huomioida järjestelmällisesti osana sen vuotuisia huolto- ja ylläpitotoimia. Vinkkejä ja ohjeita on koottu vuosikelloihin, joista rakennusten omistajat ja ylläpitäjät voivat tarkistaa eri vuodenaikoina tehtävät toimet ja parantaa siten järjestelmien energiatehokkuutta sekä ylläpitää hyviä sisäolosuhteita.

Viestintäfoorumissa mukana olevat toimijat ovat tehneet kahdessa vuodessa yli 600 neuvonnan ja viestinnän toimenpidettä, kuten järjestäneet webinaareja ja muita tilaisuuksia, viestineet sosiaalisessa mediassa ja julkaisseet kirjoituksia verkkosivuilla, medioissa ja uutiskirjeissä.

Viestintäfoorumi tarjoaa tietoa niin pientaloista, rivi- ja kerrostaloista kuin palvelurakennuksista.

– Energiatehokkuus syntyy Suomessa vapaaehtoisin toimin. Tämä on todettu sekä kansallisten energiatehokkuussopimusten että kuluttajien energiansäästön saralla. Kun tarjolla on ajankohtaista tietoa, käytännön ohjeita ja vapaus toteuttaa itselleen sopivat toimet, saadaan aikaan isojakin asioita. Sama on näkynyt myös Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa, kertoo Motivan asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell tiedotteessa.

Talotekniikan viestintäfoorumissa mukana alan keskeiset toimijat

Talotekniikan viestintäfoorumin muodostavat 16 kiinteistö- ja rakentamisalan toimijaa, jotka edustavat sekä rakennusten omistajia että lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointialaa. Foorumin toimintaa koordinoi Motiva ympäristöministeriön toimeksiannosta. Tehostettu viestintä ja neuvonta toteuttavat rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä

Talotekniikan viestintäfoorumilla toimeenpannaan kansallisesti rakennusten energiatehokkuusdirektiivin ilmanvaihto-, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien energiatehokkuutta koskevia velvoitteita. Neuvontamenettely on vaihtoehto taloteknisten järjestelmien pakollisille energiatehokkuustarkastuksille.

– Rakennusten omistajille ja ylläpitäjille suunnattu energiatehokkuusneuvonta ja -viestintä on toiminut hyvin, ja EU-jäsenmaat haluavat säilyttää mahdollisuuden neuvontamenettelyn käyttöön myös jatkossa, toteaa tiedotteessa ympäristöneuvos Maarit Haakana Ympäristöministeriöstä.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä uudistetaan parhaillaan. Direktiivin lopullinen sisältö sekä voimaantulon aikataulu ovat vielä auki. Komission, parlamentin ja neuvoston väliset kolmikantaneuvottelut käynnistyvät kuluvan kevään aikana.

Lue lisää

Katso kaikki