”Taantumasta huolimatta energiatehokkuuden parantaminen tulee kasvamaan”

Viime vuonna maailmanlaajuista energiakriisiä pahensivat äärimmäiset sääolosuhteet, ja öljyn hinta pysyi korkealla.

Kuva: Shutterstock

Samaan aikaan huoli maailmanlaajuisesta taantumasta on lisääntynyt jännitteiden ja konfliktien seurauksena, mikä puolestaan ​​on vauhdittanut siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Sähkön kysynnän kasvaessa valtakunnalliset sähköverkot ovat ylikuormitettuja uusiutuvan energian tuotannon lisääntymisestä huolimatta, kerrotaan Eatonin tiedotteessa.

Jopa 40 prosenttia kaikesta EU:n energiankulutuksesta syntyy rakennuksissa, jotka ovat suuria kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä. Samaan aikaan nämä rakennukset ovat avain vihreään siirtymään, sillä uusiutuvan energian innovaatiot mahdollistavat rakennusten energiatehokkuuden, tiedotteessa kerrotaan.

Rakennusalan taantumasta huolimatta energiatehokkuuden parantaminen olemassa olevassa rakennuskannassa tulee kasvamaan. Näin hillitään kokonaiskustannuksia, vaikka energian hinta nousisi.

Eatonin Suomen maajohtaja Lauri Tuomaala. Kuva: Eaton

Energianhallintayhtiö Eatonin Suomen maajohtaja Lauri Tuomaala tunnistaa neljä trendiä:

  1. Uusiutuvan energian laajempi hyödyntäminen

Kiinteistönomistajat integroivat aktiivisesti aurinkokennoja ja energianhallintajärjestelmiä. Energian varastointi auttaa optimoimaan uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa.

  1. Älykkäämpi energianhallinta

Investoinnit energianhallinnan laitteistoihin ja ohjelmistoihin tehostavat energianhallintaa ja säästävät kustannuksia algoritmien parantaessa päätöksentekoa. Rakennusten mikroverkot yhdistävät uusiutuvan energian tuotannon, varastoinnin ja latausinfrastruktuurin.

  1. Energiatehokkaampien rakennusten edistäminen

Energiatehokkuuden merkitys saneerauksissa, kuten eristys- ja lämmitysjärjestelmien parantamisessa, korostuu entisestään. Testatut ja asennusvalmiit jakokeskusratkaisut nopeuttavat rakentamista ja alentavat kustannuksia. Vaativiin tehtäviin kaivataan silti työvoimaa, joten koulutustarve aurinkoenergiahankkeisiin ja muihin uusiutuvan energian tehtäviin kasvaa.

  1. Kiertotalouden suunnittelu

Materiaalituotantoa on maailmanlaajuisesti vähennettävä 33 prosenttia. EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma vaikuttaa rakennusalan kehitykseen ja tehostaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys korostuvat erityisesti aurinkopaneelien ja akkujen osalta.

Lue lisää

Katso kaikki