Sweco uudistaa Raaden Hampaan

Fortumin toiminnot ovat siirtymässä rakennuksesta pois ja yhtiö pohtii kiinteistön kehittämisvaihtoehtoja.

”Raaden Hammas” on maineikas maamerkki, rakentamisaikanaan keskustelua herättänyt ja maan korkeimman toimistorakennuksen statuksen saavuttanut tornitalo. Fortumin toiminnot ovat siirtymässä rakennuksesta pois ja yhtiö pohtii omistuksessaan olevan kiinteistön kehittämisvaihtoehtoja. Asuinkäyttöön muuttaminen ja olemassa olevan lisärakennusoikeuden käyttäminen on jo mahdollistettu asemakaavan muutoksella.

Suunnittelijaksi muutoshankkeeseen valittiin Sweco, jonka suunnittelutyön tavoitteena oli osoittaa, miten toimistorakennuksesta voidaan tehdä houkutteleva ja toteutuskelpoinen asuintalo, täyttää rakennussuojelun kannalta keskeiset tavoitteet ja sijoittaa pohjakerroksiin vetovoimaisia kauppa- ja palvelutoimintoja. Arkkitehtonisten ja toiminnallisten kysymysten ratkaisemisen lisäksi tutkittiin rakenteelliset muutokset ja talotekniikan uusiminen, sekä tehtiin rakentamisen kustannuslaskenta.

”Suunnitteluryhmä on tutkinut erilaisia käyttötarkoituksia kiinteistöille. Tilalliset ideat lähtevät vahvasti nykyisten rakenteiden asettamista reunaehdoista ja muokkausmahdollisuuksista. Toiminnallisissa ratkaisuissa on huomioitu kustannuslaskentamme asettamat suuntaviivat. Kun kaikki kokeneet asiantuntijat ja suunnittelijat työskentelevät tiiviisti yhdessä saadaan myös talotekniikalle oikeat ratkaisut. Korkea rakennus vaatii erikoisratkaisuja muun muassa poistumisteiden, tuulikuorman tai paloturvallisuuden osalta”, kertovat Swecon suunnittelijat DI Anssi Kolehmainen ja arkkitehti Anna Brunow.

Lue lisää

Katso kaikki