Sweco mukana suunnittelemassa uuden ajan pienydinvoimaloita Suomeen 

Steady Energy on valinnut Swecon pienydinreaktorien esisuunnittelukumppaniksi.

Kuva: Sweco oy.

Pienydinvoimaloista kaavaillaan uutta hiilineutraalia tuotantotapaa kaukolämmölle, joka vastaa noin puolesta Suomen lämmitysenergiasta, kerrotaan Swecon oy:n tiedotteessa.

Steady Energyn LDR-50-pienydinreaktori perustuu Teknologian tutkimuskeskuksessa (VTT) kehitettyyn ydinlämpölaitoksen konseptiin. Pienydinreaktorilla voidaan tuottaa kaukolämpöä hiilineutraalisti pienten, keskisuurten ja suurten kaupunkien tarpeisiin. Koska kaukolämpöydinreaktorit toimivat huomattavasti alemmalla lämpötilalla ja paineella perinteisiin ydinvoimaloihin verrattuna, niitä voidaan sijoittaa turvallisesti urbaaneihin ympäristöihin, joissa on valmis kaukolämmön jakeluverkko, tiedotteessa kerrotaan.

Steady Energyn tavoitteena on jatkokehittää pienydinreaktorista kaupallinen versio kansainvälisille markkinoille. Tällä hetkellä yhtiö on tehnyt muun muassa Helenin ja Kuopion Energian kanssa aiesopimukset, joissa on optio yhteensä 15 pienydinvoimalan rakentamisesta. Tavoitteena on rakentaa ensimmäinen pienreaktori jo kuluvan vuosikymmenen aikana.

Sweco on mukana suunnittelutyössä usealla eri osaamisalueella, kuten rakenteiden ja järjestelmien 3D-mallintamisessa sekä putki- ja instrumentointikaavioiden laadinnassa. Marraskuussa käynnistynyt suunnitteluvaihe kestää kesään 2024 saakka.

– Kaukolämpö vastaa noin puolesta kaikesta Suomessa tuotetusta lämmityksestä. Fossiilisista polttoaineista luopuminen kaukolämmöntuotannossa on merkittävä keino vähentää maamme hiilidioksidipäästöjä, ja pienydinreaktoreilla voisi olla tässä keskeinen rooli uusiutuvien biopolttoaineiden, sähkökattiloiden ja hukkalämmön hyödyntämisen rinnalla. Vihreän siirtymän edistäminen on osaamisemme ytimessä, ja on hienoa, että niin osaajamme kuin osaamisemmekin vakuuttivat Steady Energyn, Swecon tulosyksikönjohtaja Jyrki Jauhiainen sanoo tiedotteessa.

– Swecolla on pitkä kokemus ydinvoimahankkeista. Olemme olleet vuosien varrella mukana kaikkien Suomessa toiminnassa olevien laitosten suunnittelussa. Monet ydinvoimalat perustuvat kevytvesireaktoriteknologiaan, mutta pienydinvoimaloiden tekniset ratkaisut ovat suurvoimaloita yksinkertaisempia. Mielenkiintoista on myös se, että nyt lopputuote on sähkön sijasta lämpö, Jauhiainen kertoo tiedotteessa.

– Esisuunnitteluvaiheessa tavoitteenamme on tuottaa kokonainen ydinlämpölaitoksen konseptikuvaus piirustuksineen, minkä avulla saamme tarkennettua kustannusarviotamme merkittävästi. Swecon tapa johtaa suunnitteluprosessia vakuutti meidät ja edessä on tiivistä yhteistyötä laitoksen kehityksen parissa, Hannes Haapalahti Steady Energystä kertoo tiedotteessa.

Lue lisää

Katso kaikki