Suunnittelualan kasvu jatkuu

Suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto Suomessa kasvoi 9 prosenttia edellisvuodesta.

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi 9 prosenttia edellisvuodesta.

Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta pysyivät lokajoulukuussa suunnilleen samalla tasolla kuin heinä-syyskuussa. Tilausten arvo oli kuitenkin selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2015 lopulla. Toimialalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut erityisesti uusien tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä.

SKOL:n Suhdannekyselyyn vastanneiden yritysten tilauskanta on kasvanut vuoden 2015 joulukuuhun verrattuna. Infrasektorilla tilauskanta kasvoi viime vuoteen verrattuna 13 % ja talosektorilla 12 %. Teollisuussektorilla tilauskanta kasvoi vuoden takaisesta 18 %. Talonrakennus- ja infrasektorin tilauskannat ovat kasvaneet sekä kotimaassa että viennissä.

Teollisuussektorilla kasvu on ollut voimakasta viennissä – vientitilauskanta on noussut viime vuodesta 91 %.

Vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen verrattuna tilauskannan muutokset vaihtelivat sektorien välillä. Talosektori kääntyi laskuun, edelliseen vuosineljännekseen verrattuna -6,5 %. Teollisuus ylsi 1,2 % ja infra 5,4 % plussan puolelle.

Lähiajan näkymät vakaat

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkemysten mukaan näkymät pysynevät lähitulevaisuudessa vakaina. Vastaajista 71 % ennakoi markkinatilanteen pysyvän ennallaan, 20 % ennakoi positiivista muutosta ja 8 % negatiivista muutosta.

Teollisuussektorin saldoluku oli +25, talonrakennussektorilla +0 ja infrassa +20.

Uudet tilaukset olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä selvässä laskussa edelliseen neljännekseen verrattuna. Kasvua oli kuitenkin talo- ja teollisuussektorien uusissa kotimaan tilauksissa.

Vuoden takaiseen verrattuna talo- ja teollisuussektori ovat kasvussa uusien tilausten osalta. Talosektorilla kasvua on ollut 34 % ja teollisuudessa 10 %. Infrasektorilla uudet tilaukset laskivat 13 %.

 

Lue lisää

Katso kaikki