Suomen LVI-liiton vuoden 2008 kouluttajaksi Heikki Helimäki

Suomen LVI-liitto, SuLVI ry on valinnut vuoden 2008 kouluttajaksi Heikki Helimäen tunnustukseksi merkittävästä panostuksesta SuLVIn täydennyskoulutuksiin. Hänen asiantuntemuksellaan on suunniteltu koulutuksia ilmanvaihtolaitoksen äänitekniikka sekä vesi- ja viemärilaitteiden käytöstä aiheutuvien äänien ehkäiseminen. Suunnitteluun on liittynyt myös luentomateriaalien ja oppimistehtävien kehittäminen.
Heikki Helimäki on toiminut SuLVIn kouluttajana usean vuoden ajan ja saanut aina erinomaista palautetta osallistujilta. Helimäki on saanut havainnollistamalla kurssilaiset ymmärtämään rakennusten meluongelmien moninaiset syyt. DI Heikki Helimäki toimii Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:ssä suunnittelujohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Helimäellä on FISE Oy:n myöntämä akustisen suunnittelijan AA-vaativuusluokan pätevyys.

Lue lisää

Katso kaikki