Suhdannenäkymä vielä varsin myöteinen: Talotekniikka varautuu vaisumpaan lähiajan kehitykseen

Talotekniikka-alan urakoitsijat kokevat tämän hetkisen tilanteensa sekä uudis- että korjausrakentamisessa vielä hyvänä, mutta suhtautuvat tulevaan vuosipuoliskoon aiempaa varovaisemmin. Henkilökunnan työllisyysaste on edelleen hyvä, mutta alkusyksyn niukat tarjouspyyntömäärät ennakoivat työtuntien sopeuttamista vuoden lopulla. Vaimentuneesta kysynnästä kertovat myös tarjousaktiivisuuden ja kiinnivetoasteen nousut.

Taloteknisten urakoitsijoiden lievän varovaisuuden taustalla on alan keskimääräisen tilauskannan lyhyyden tuoma näkökenttä. Rakentamisen yleiset näkymät ovat edelleen hyvät ja erityisesti talonrakentamisessa tilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä.

87,5 prosentilla vastanneista nykytilanne uudisrakentamisessa on vähintään tyydyttävä. Viime keväänä tilanteen koki vastaavana 82 prosenttia. Heikkona tämän hetken tilanteen näkee nyt 12,5 prosenttia (keväällä 2005 13 prosenttia). Uudisrakentamisessa usko tulevaan on heikentynyt: 82,6 prosenttia urakoitsijoista uskoo tilanteen pysyvän vähintään ennallaan tai paranevan jonkin verran kevääseen 2006 mennessä (95,2). Korjausrakentamisessa lähes 90 prosenttia uskoo tilanteen pysyvän vähintään ennallaan (98,4). Merkittävään paranemiseen uskoo enää runsas prosentti (4,8).

Yritysten keskimääräinen täystyöllistävä tilauskanta on 4,3 kuukautta, lyhennystä viime kevääseen on 0,7 kuukautta. Tilauskanta on pysynyt ennallaan 33,7 prosentilla, kasvanut 45,8 prosentilla ja laskenut runsaalla 20 prosentilla yrityksistä. Runsaat 12 prosenttia uskoo tilauskannan edelleen pienenevän kevääseen.

– Huollon ja kunnossapidon sekä lyhytkestoisen korjaustoiminnan osuuden kasvu selittää osaltaan lyhentyneitä tilauskantoja, Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Jari Syrjälä arvioi.

Tehtyjen töiden hintatason yritykset ilmoittivat nousseen keväästä hieman, 2,1 prosenttia. Kehitys vastaa varsin tarkalleen viime kevään odotuksia. Hintatason arvioidaan edelleen nousevan lievästi kevääseen. Erityisen ongelmallisena tämänhetkisen hintatason kokevat pääkaupunkiseudun sähköurakoitsijat sekä Pohjois-Karjalan lvi-urakoitsijat.

Tarjousaktiivisuus on noussut ja tällä hetkellä yritykset pystyvät vastaamaan kolmeen neljästä tarjouspyynnöistä. Joka neljäs tarjous johtaa tilaukseen.

Vastanneet yritykset työllistävät tällä hetkellä 10.215 henkilöä. Henkilökunta on vähentynyt reilulla sadalla viime vuoden keskiarvosta. Keväällä määrän arvioidaan jälleen kasvavan vajaalla sadalla.

Vastanneissa yrityksissä on lomautettuina yhteensä 261 henkilöä, 2,6 prosenttia yhteenlasketusta henkilömäärästä. Lomautukset ovat kohdistuneet kaiken kokoisiin yrityksiin ja sekä määrällisesti että suhteellisesti nyt useammin lv- ja iv-asentajaan kuin sähkötyöntekijään. Viime keväänä lomautetut olivat pääasiassa isojen yritysten sähköasentajia. Tällöin lomautusaste oli huomattavasti korkeampi, 6,9 prosenttia.

Elo-, syys- ja lokakuu olivat tarjouspyyntöjen osalta normaalia hiljaisempia, mikä enteilee lisää lomautuksia vuoden lopulla. Eristyksen työtilanne näyttää edelleen hyvältä.

Työvoiman saatavuutta pitää tyydyttävänä 46,9 prosenttia, hyvänä 11,1 prosenttia ja huonona 42 prosenttia. Vastausten perusteella ammattityövoiman saatavuus on hieman helpottanut. Alueellisia eroja kuitenkin on, ja eräillä alueilla ostetaan putkimiehiä toisista yrityksistä kovalla hinnalla.

– Nuppilukuna työvoimaa on keskimäärin riittävästi, mutta alueellinen sijoittuminen ja osaaminen suhteessa työkantaan aiheuttavat ajoittaista pulaa, Syrjälä sanoo.

– Monen samaan aikaan sattuvan tekijän, mm. energiatehokkuusdirektiivin ja jätevesiasetuksen, johdosta erityisesti lvi-urakoitsijoilla on edessään työntäyteiset lähivuodet. Uudis- ja korjausrakentajien kannattaa ottaa tämä huomioon aikatauluja ja töiden ajankohtaa suunnitellessaan. Kaikkea työtä ei yksinkertaisesti voi aikatauluttaa heinäkuulle, niin mukavaa kuin se tilaajalle olisikin, Syrjälä muistuttaa.

Kysely lähetettiin marraskuussa 250 Talotekniikkaliiton jäsenyritykselle. Tiedusteluun vastasi 83 yritystä. Vastausprosentti oli 33. Vastanneet edustavat yli 90 prosenttia Talotekniikkaliiton jäsenyritysten työvoimamäärästä.

Lue lisää

Katso kaikki