STM tarkastuttaa vesihuoltolaitosten tekniikan

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntien terveydensuojeluviranomaisia tarkastamaan vesihuoltolaitosten tekniset ratkaisut. Terveydensuojeluviranomaisten on varmistettava vesilaitosten kanssa, ettei vesijohtoverkostoon liitetyissä kiinteistöissä ole käytetty sellaisia teknisiä ratkaisuja, joista voi aiheutua terveyshaittaa.
Tarkastukset on tehtävä maaliskuun 2008 loppuun mennessä. Syynä valtakunnalliseen tarkastusoperaatioon on Nokian vesiepidemia, jonka aiheutti jäteveden puhdistamolta vesijohtoverkostoon joutunut puhdistettu jätevesi. Puhdistettua jätevettä on käytetty jäteveden puhdistamolla ns. teknisenä käyttövetenä, jolla on muun muassa pesty puhdistamon altaita ja laitteita. Jätevedenpuhdistamon työntekijä oli epähuomiossa avannut väärän venttiilin, mikä mahdollisti jäteveden virtaamisen vesijohtoveteen.

Lue lisää

Katso kaikki