St1 Oy ja SOK yhteisyrityksellä tuulivoimatuotantoon

Energiayhtiö St1 Oy ja SOK ovat perustaneet TuuliWatti Oy-nimisen teollisen tuulivoiman yhteisyrityksen. TuuliWatti Oy:n ensimmäiset tuulipuistohankkeet käynnistyvät vielä kevään 2009 aikana viiden kohteen hankekehityksellä ja tuulimittauksilla. Ensimmäisten 5-10 tuulivoimalaa käsittävien tuulipuistojen rakennustöiden arvioidaan alkavan vuonna 2010. Yhteisyritys tähtää tuotantotavoitteissaan merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen.
TuuliWatin toiminta tulee pohjautumaan hajautetun energiantuotannon malliin, jolloin pystytään vähentämään muun muassa siirtohäviöitä ja verkkoinvestointeja. Rakennuspaikkojen etsimisessä pyritään yhdistämään luonnon, ilmaston ja taloudellisen edun intressit kestävällä tavalla. �?�Teollinen tuulivoima on puhtaan energian osa-alue, jossa on Suomessa runsaasti potentiaalia. Lopulliset päätökset rakentamisesta luonnollisesti edellyttävät, että tuulivoiman puhtaudella on arvo, joka mahdollistaa rakentamisen taloudellisin perustein�?�, toteaa St1:n energiajohtaja Jari Suominen.

Lue lisää

Katso kaikki