St1 käynnistää geolämpökaivojen porauksen viimeisen vaiheen Otaniemessä

Energiayhtiö St1:n geolämmön pilottiprojektin viimeinen porausvaihe on alkamassa Espoon Otaniemessä.

Energiayhtiö St1:n geolämmön pilottiprojektin viimeinen porausvaihe on alkamassa Espoon Otaniemessä.

Viime vuonna ensimmäinen 6,4 kilometrin syvälämpökaivo porattiin valmiiksi ja toinen kaivo 3,3 kilometrin syvyyteen odottamaan vesistimulaation mallinnuksen tuloksia. Toisen kaivon loppuosan poraussuunnitelma on määritelty mallinnuksen perusteella ja sen poraus päästään aloittamaan syyskuussa. 

Laitos on valmistuessaan vuonna 2020 maailman syvin geotermisen energian lämmöntuotantolaitos, joka tuottaa lämpöä täysin päästöttömästi.

Elokuun aikana työmaalle on pystytetty porauskalustoa ja muut valmistelevat työt jatkuvat vielä muutaman viikon ajan. Alueelle asennetaan seismologisia mittausvälineitä, joilla kerätään tietoa tulevasta poraustoiminnasta ja laitoksen tuotantokyvystä. Poraustyöt kestävät helmikuulle 2020 saakka.

Poraussuunnitelman tärkeimpiä kriteerejä ovat tuotantoteho, laitoksen odotettu elinikä ja elinkaarikustannukset. Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös vastastimuloinnin mahdollisuuteen.

Mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi, suoritetaan noin kahden viikon ajan vesistimulointia nyt porattavan kaivon kautta, kun sen lopullinen tavoitesyvyys on saavutettu ensi vuoden alussa. Vastastimuloinnissa hyödynnetään viime kesänä onnistuneesti suoritetun stimuloinnin oppeja ja minimoidaan mikrojäristyksistä mahdollisesti aiheutuvat äänihaitat.

”Haastava pilottiprojektimme Suomen kovassa graniittisessa kallioperässä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen hanke. Otaniemen laitoksemme tulee valmistuessaan olemaan maailman syvin geotermisen energian lämmöntuotantolaitos”, kertoo St1:n geolämpöliiketoiminnan johtaja Matti Pentti.

”Tavoitteenamme on monistaa konsepti aluksi Pohjoismaissa, mikä merkitsee uutta ison mittakaavan päästötöntä vaihtoehtoa kestävälle lämmöntuotannolle. Projektimme on kasvattanut suomalaista geoenergian osaamista maailmanluokan tasolle – niin porauksen, stimuloinnin kuin virtausanalytiikan alueilla.”

Valmistuessaan Otaniemen geolämpölaitos voi kattaa jopa 10 prosenttia Espoon kaukolämmön tarpeesta päästöttömällä energialla.

Lue lisää

Katso kaikki