SkyPro Oulusta ilmanpuhdistuksen osaamiskeskittymä

Ilmatoimialan osaamiskeskittymä SkyPro Oulu kokoaa Oulun seudun ilmatoimialan osaajat sekä tutkimuksesta että teollisuudesta toteuttamaan hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on tehdä Oulun seudusta kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ilmaosaamisen keskus.
Tarkoituksena on perustaa ilmatoimialan tutkimuskeskus täydentämään pitkäjänteistä perustutkimusta ja vastaamaan etenkin yritysten nopeisiin tutkimustarpeisiin. Tavoitteena on, että vuonna 2013 Oulun seudulla toimii ilmanpuhdistuksen alalla useita huippututkimusta hyödyntäviä yrityksiä, joiden tuotteisiin on tuotu tiede kilpailuvaltiksi.
SkyPro Oulu -osaamiskeskittymän käynnistää Tiede tuotteisiin ja tuotantoteknologioihin -projekti, jonka vastuullisena johtajana toimii Oulun yliopiston prosessi- ja ympäristötekniikan osaston professori ja vararehtori Riitta Keiski. Hänen mukaansa alan tutkimusta on Oulun yliopistossa tehty jo pitkään. Katalyysitutkimus on suurin yksittäinen tutkimusalue yliopiston lämpö- ja diffuusiotekniikan laboratoriossa ja erityisesti ympäristökatalyysiosaaminen on tällä hetkellä hyvää kansainvälistä tasoa.

SkyPro Oulu työskentelee kiinteässä yhteistyössä Oulun seudun osaamiskeskusohjelman kanssa. Hankkeessa on mukana Oulun seudun ympäristöteknologiayrityksiä, mm. Ehovoc Oy, Ecocat Oy ja Proventia Group Oy.

www.oulu.fi/yliopisto

Lue lisää

Katso kaikki