Skanska satsaa taas työturvallisuuteen: Työuturvallisuusviikko 24.-30.10.2005

Viime vuonna Skanska vietti maailmanlaajuista Työturvallisuuspäivää ja teki lähes 1.000.000 työtuntia ilman yhtään tapaturmaa. Tänä vuonna yritys tähtää vielä korkeammalle. Tavoite on kaikkialla sama: yksi viikko, nolla tapaturmaa. – �?�Jos voimme tehdä yhden päivän tai viikon töitä ilman tapaturmia, uskomme sen olevan mahdollista myös jatkossa, sanoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki.

Skanskassa on tehty viime aikoina paljon töitä terveellistä työympäristöä ja työturvallisuutta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi, ja tuloksia onkin jo saatu. Vuonna 2004 konsernin maailmanlaajuiset tapaturmaluvut laskivat 15 %. Suomessa Skanskan tapaturmaluvut ovat olleet alan keskitasoa, mutta selvästi heikompia kuin sisaryrityksissämme muualla maailmassa. Turvallisuustaso on kuitenkin paranemassa. Kuluneen vuoden aikana Skanska on Suomessa pudottanut tapaturmataajuuttaan noin 30 % vuoden 2004 tasosta.

Keskeiset keinot turvallisuuden parantamisessa ovat olleet suojavälineiden käytön tehostaminen, turvallisuushavaintokorttien käyttäminen, koko henkilöstön työturvallisuuskorttikoulutus sekä tapaturmien tutkinta. Lisäksi työturvallisuus on nostettu taloudellisten mittareiden rinnalle.

�?�Vuoden 2006 alusta edellytämme kaikilta Skanskan työmailla työskenteleviltä työturvallisuuskorttia, myös aliurakoitsijoilta�?�, sanoo turvallisuuspäällikkö Antti Leino. �?�Meillä on keväästä 2005 lähtien ollut käytössä turvallisuushavaintokortti, jonka avulla pyrimme korjaamaan turvallisuuspuutteet varhaisessa vaiheessa ja välttämään näin tapaturmat. Tähän mennessä kortteja on täytetty yli 1200.�?�

Lue lisää

Katso kaikki