Sisäilmastoluokitus 2008 nyt lausunnolla

Sisäilmayhdistys ja Rakennustietosäätiö RTS uusivat vuonna 2001 ilmestyneen Sisäilmastoluokituksen. Sisäilmastoluokitus 2008:n käsikirjoitus on annettu lausunnolle 6.5.2008 ja sen lausuntoaika päättyy 19.6.2008.
Sisäilmastoluokituksen kehitystyön tavoitteena on selkeyttää sisäilmastotavoitteiden asettamista ja antaa aikaisempaa paremmat mahdollisuudet tavoitteista sopimiseen ja niiden toteutumisen todentamiseen. Kehitystyö on koskenut pääasiassa Sisäilmastoluokituksen S- ja P-osia. Rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-kriteereihin ei olla ehdottamassa muutoksia.
Sisäilmastoluokitus tullaan julkaisemaan Sisäilmayhdistyksen raporttina sekä RT-, Ratu- ja LVI-ohjekortteina. Sisäilmastoluokitus 2008 korvaa aikaisemmin ilmestyneen Sisäilmastoluokitus 2000:n.
Lausuntoaineisto löytyy sivulta Sisäilmastoluokitus 2008.

Lue lisää

Katso kaikki